E

Paskelbtas kvietimas pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“

2021-08-19

Rugpjūčio 19 dieną Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.


Priemonės „E. komercijos modelis COVID-19“ tikslas: paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

Remiama veikla:

E. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

1) klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, ir (arba)
2) išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Galimi pareiškėjai:

Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000.

Finansavimas: nuo 10 000 Eur. iki 50 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 75 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– programinės įrangos: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;

– tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos;

– su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos;

– projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e-komercijos modelio diegimu būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Atrankos būdas: konkursinis atrankos būdas.

Kvietimas: nuo 2021 rugpjūčio 19 d. iki 2021 rugsėjo 20 d.

Daugiau informacijos apie priemonę ,,E. komercijos modelis COVID-19“ rasite čia.

Jeigu Jus dominą paraiškų rengimo paslaugos, susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!