Fizinio aktyvumo veiklų skatinimas

Paskelbtas SRF kvietimas ,,Fizinio aktyvumo skatinimas“

2023-03-31

Nacionalinė sporto agentūra paskelbė 2023 m. kvietimą ,,Fizinio aktyvumo skatinimas“ teikti paraiškas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Kvietimams numatoma skirti ne mažiau kaip 1 mln. Eur.


2023 m. fizinio aktyvumo projektų finansavimo prioritetai ir specialieji vertinimo kriterijai:


Kvietimo prioritetas – vaikų fizinio aktyvumo didinimas: veiklos, skirtos vaikų fiziniam aktyvumui didinti. Ne mažiau kaip 75 procentų projekto dalyvių yra vaikai (iki 18 metų). Jei projekto veiklose dalyvauja kitų amžiaus grupių atstovai (pvz., šeimos nariai), jie fizinio aktyvumo veiklose kartu su vaikais turi dalyvauti tuo pačiu metu ir toje pačioje veikloje.


Kvietimo ,,Fizinio aktyvumo skatinimas“ specialieji kriterijai:


Fizinio aktyvumo veiklų prieinamumo didinimas: fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumo didinimas vaikams savo gyvenamoje vietovėje. Siekiama fizinio aktyvumo veiklas priartinti prie kasdieninio gyvenimo, fiziniam aktyvumui didinti panaudojamos arti esančios erdvės;

Fizinio aktyvumo veiklų prieinamumo didinimas mažiau galimybių turintiems asmenims: aprašoma, kurie dalyviai ir kodėl priskiriami mažiau galimybių turinčiųjų grupei bei kokiais būdais jiems bus užtikrinamas fizinio aktyvumo prieinamumas.

Reguliaraus fizinio aktyvumo skatinimas: asmenys skatinami reguliariai (ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose, apimančiose ne trumpesnį nei 3 mėnesių laikotarpį.

 Fizinio aktyvumo veiklos yra nemokamos: dalyviams siūlomos visos projekto veiklos yra nemokamos, taip užtikrinant finansinį prieinamumą.


Remiama veikla: finansavimą numatoma skirti fizinio aktyvumo plėtrą skatinantiems projektams.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys.


Finansavimas: iki 200 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 90% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Projekto veiklas vykdančio (ne administruojančio) personalo darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai;

– Atlyginimai pagal autorines sutartis bei kitų atlygintinų paslaugų sutartis;

– Maitinimo išlaidos: maitinimo paslaugos (treneriams, teisėjams, projekto dalyviams, savanoriams ir projektą vykdančiam personalui), maistpinigiai (viešųjų renginių dalyviams), maitinimosi išlaidų kompensavimas (savanoriams);

– Projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruotės, akreditacijos ir kitos kompensacijų išlaidos;

– Patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymui, elektros energijai, kurui ir pan.);

– Prekės ir paslaugos (įsigytos įrangos transportavimas ir montavimas, neapimantis infrastruktūros gerinimo ir statybos darbų, leidybos darbai ir kitos būtinosios paslaugos ir prekės);

– Daiktiniai prizai, kurių vertė ne didesnė kaip 50 eurų vienam apdovanojamam asmeniui, t. y. padėkos raštai, medaliai, taurės ar kitas smulkus sportinis inventorius (daiktinių prizų vertė sumuojama vienam apdovanojamam asmeniui);

– Sporto užsiėmimų, pratybų ar renginių metu tiesiogiai naudojamo sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo išlaidos (kai sporto inventorius ir įranga yra aiškiai susiję su suplanuotomis veiklomis bei skirti joms įgyvendinti, t. y. įsigyjama prieš pradedant veiklas, naudojama projekto metu ir projekto dalyvių);

–  Netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos:  išlaidos projektui viešinti, administravimo išlaidos, apskaitos vedimo išlaidos ir kt.


Kvietimas: iki 2023 m. balandžio 24 d.

Daugiau informacijos apie SRF lėšomis finansuojamą kvietimą ,,Fizinio aktyvumo skatinimas” rasite čia

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!