Expo sertifikatas LT

Paskelbtas kvietimas „Expo sertifikatas LT“ – eksporto skatinimui

2022-02-28

LVPA nuo vasario 28 d. kviečia įmones siekiančias sertifikuoti planuojamą eksportuoti produkciją teikti paraiškas pagal priemonės „Expo sertifikatas LT“ kvietimą. Kvietimui numatomą skirti 1 mln. Eur.

Priemonės tikslas – paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos Respublikos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.  

Remiama veikla – planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

Galimi pareiškėjai – MVĮ.

Finansavimas: nuo 5 000 iki 100 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas;

– sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos.

Reikalavimai projektui: projekto metu turi būti sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija.


Produkcija – pareiškėjo gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos (neapima ateityje planuojamų gaminti gaminių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų, išskyrus atvejus, jei pareiškėjas yra pasiekęs paskutinį pasiruošimo gaminti gaminius ir (arba) teikti paslaugas etapą (parengti produktų, paslaugų projektiniai dokumentai (eskizai, brėžiniai, planai ir panašiai), pagamintas prototipas, beta versija ar bandomasis pavyzdys, gauti leidimai, licencijos ar veiklos atestatas, jei tai būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ar kita) ir per 6 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos pradės gaminti ir (arba) teikti paslaugas).


Atrankos kriterijai:

Pareiškėjo eksporto augimo potencialas – aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį gamybos ir eksporto augimo potencialą, vertinant eksporto apimties augimo prognozes ir dinamiką;

Projekto efektyvumas – vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo lietuviškos kilmės sertifikuotos produkcijos eksporto augimo (skaičiuojant akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo) ir prašomos finansavimo sumos.

– Pareiškėjo vykdoma pagrindinė ekonominė veikla yra įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“

Kvietimas: nuo 2022 m. vasario 28 d. iki 2022 kovo 31 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Expo sertifikatas LT” rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jus domina, susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!