Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas

Pramonės perorientavimas – skaitmeninių technologijų diegimui

2022-05-10

2022 m. IV ketv. planuojama ES paramos kvietimas, skirtas paskatinti pramonės įmones diegti skaitmenines technologijas (tvarias, žiedinę ekonomiką skatinančias), didinančias pramonės įmonių efektyvumą, bei steigti aukštą pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas pramonės įmonėse.

Remiama veikla:

– Žiedinę ekonomiką skatinančių skaitmeninių technologijų diegimo ir (arba) skaitmeninių technologinių sistemų integravimo paslaugų įsigijimas ir (arba) naujos įrangos, įrenginių ir įrengimų įsigijimas;

– Su žiedinę ekonomiką skatinančių skaitmeninių technologijų diegimu ir (arba) integravimu ir (arba) įsigijimu susijusių skaitmeninių technologijų techninės priežiūros ir konsultavimo paslaugų įsigijimas.

Galimi priemonės pareiškėjai:

Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2red.), priskirtiną C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“, išskyrus ekonominę
veiklą C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“.

– Veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurio vidutinės pagamintos produkcijos metinės
pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo
dienos, jeigu vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus, yra ne mažesnės kaip 100 000
Eur.

Numatomas finansavimas: iki 100 000 Eur.;

Numatomas finansavimo intensyvumas: nuo 25 iki 90% visų tinkamų finansuoti išlaidų

Numatomos tinkamos finansuoti išlaidos:

– Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų žiedinę ekonomiką skatinančių skaitmeninių technologijų diegimo ir (arba) skaitmeninių technologinių sistemų integravimo paslaugų įsigijimas;

– su žiedinę ekonomiką skatinančių skaitmeninių technologijų diegimu ir (arba) integravimu ir (arba) įsigijimu susijusių skaitmeninių technologijų techninės priežiūros ir konsultavimo paslaugų įsigijimo išlaidos.

Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

– Inovacijų auditas ir Inovacijų audito ataskaita;

– Rekomendacijos dėl MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų diegimo plano.

Inovacijų auditą gali atlikti:

– Pati įmonė (savo lėšomis);
– Konsultantai;
– Skaitmeninių inovacijų centrai – naudojant de minimis pagalbą per „Smart Inotech“ projektą (12 000 Eur).

Kvietimas: numatomas 2022 m. IV ketv.

Jeigu Jus dominą šis kvietimas arba technologinio audito parengimo paslaugos susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!