Milijardas verslui

Priemonės „SmartInvest LT+“ kvietimui numatoma skirti 20 mln. Eur.

2021-06-29

Viešam aptarimui iki liepos 13 d. paskelbtas  priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas. Aiškėja kvietimo detalės.


Priemonės „SmartInvest LT+“ tikslas: pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų.

Remiama veikla:

1. tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas;
2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės
MTEPI infrastruktūra.


Pareiškėjas gali pasirinkti projekte įgyvendinti arba tik 1. veiklą, arba abi (1.-2.) nurodytas veiklas.


Galimi pareiškėjai:

-užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys) daro lemiamą įtaką;

-užsienio investuotojas (įmonė);

-užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.


Įgyvendinant 1. veiklą, galimi partneriai –  privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos.


Pareiškėjui keliami reikalavimai: 

Pareiškėjo (įskaitant pareiškėjo įmonių grupę) metinės pajamos per paskutinius 3 finansinius metus (vertinama, ar pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma:

-jeigu prašoma didesnė nei 1 000 000 eurų finansavimo suma, pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo buvo didesnės nei 1 000 000 eurų;

-jeigu prašoma finansavimo suma mažesnė arba lygi 1 000 000 Eur, pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo buvo ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma.


Finansavimas:

Iki 3 000 000 Eur vykdant 1. veiklą; intensyvumas: iki 80% (atsižvelgiant į veiklą, įmonės dydį ir tai, ar paraiška teikiama kartu su tinkamais partneriais);

Iki 4 500 000 Eur vykdant 2. veiklą; intensyvumas: 25% didelėms įmonėms; 35% vidutinėms įmonėms; 45% labai mažoms ar mažoms įmonėms.


Atrankos kriterijai:

 Įgyvendinant projektą sukurto(-s) produkto (inovacijos) naujumo lygis: aukščiausias balas yra suteikiamas per 3 metus po projekto įgyvendinimo sukūrus 2 arba daugiau produktų, kurie yra nauji pasaulio lygmenyje;

Įgyvendinant projektą sukurtų produktų komercinimo potencialas: aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kuriuos įgyvendinant ar įgyvendinus sukurtų produktų komercinimo potencialas yra didesnis.

Investicijas gavusiose įmonėse įgyvendinant projektą ir per 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos sukurtos tyrėjų darbo vietos: aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kuriais sukuriama daugiau tyrėjų darbo vietų.

Įgyvendinant projektą ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos įmonės pajamų, gautų iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto įgyvendinimo metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis: aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kuriuos įgyvendinant ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos gautų įmonės pajamų iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto įgyvendinimo metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų santykis su projekto tinkamomis finansuoti išlaidomis yra didesnis.

Įgyvendinant projektą numatomos numatomos vykdyti MTEP veiklos yra priskirtinos gyvybės mokslų sektoriui: balai suteikiami pareiškėjams, vykdantiems MTEP veiklas gyvybės mokslų srityje.


Kvietimas: numatomas 2021 m. vasara.

Jeigu kyla papildomų klausimų  –susisiekite!

Daugiau informacijos rasite čia.


Norinčius sužinoti daugiau apie šį ir kitus artėjančius ES paramos kvietimus, kviečiame registruotis į webinarą ,,ES paramos galimybės verslui “ vykstanti kiekvieną ketvirtadieni 10 val. Registracijos formą rasite čia.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!