Kaimo-plėtra

Priimamos paraiškos verslo pradžiai ir plėtrai kaimo vietovėse

2019-11-12

Informuojame, jog nuo 2019 m. lapkričio 4 d. yra priimamos paraiškos pagal dvi ES paramos priemones:

  1. Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse
  2. Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Kuria ES paramos priemone galiu pasinaudoti?

Apačioje yra nurodyti svarbiausi minimų ES paramos priemonių aspektai, kuriuos reikia turėti omenyje, siekiant išsiaiškinti, kuri priemonė yra tinkamiausia būtent Jums.

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

 

Pareiškėjas Fizinis asmuo, nevykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2018 m. gegužės 4 d. iki 2019 m. gegužės 4 d. arba per nurodytą laikotarpį vykdęs ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į pajamų gavimą;

Naujai įsteigtas (iki 6 mėn.) savarankiškas privatus juridinis asmuo (UAB, MB ir kt.).

Fizinis arba juridinis asmuo, veikiantis ne trumpiau kaip vienerius metus
Reikalavimai pareiškėjui Pareiškėjo – fizinio asmens, gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje; pareiškėjo – juridinio asmens, registracijos vieta turi būti kaimo vietovėje

Pareiškėjas nėra po 2014 m. gavę paramos pagal programas „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir „Parama smulkiems ūkiams“;

Pareiškėjas neturi įsiskolinimų NMA, VMI ir SODRAI.

Atitinka labai mažos arba mažos įmonės statusą (iki 50 darbuotojų);

Pajamos 2018 m. yra ne mažesnės nei 12 minimalių (fiziniam asmeniui) arba 12 vidutinių darbo užmokesčių (juridiniam asmeniui);

Pareiškėjas neturi įsiskolinimų VMI arba SODRAI;

Nekilnojamas turtas į kurį investuojama priklauso pareiškėjui nuosavybės, nuomos arba panaudos teise;

Pareiškėjas atitinka ekonominio gyvybingumo rodiklius.

Reikalavimai projektui Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje,

Jei teikiamos mobilios paslaugos įranga turi būti saugoma (ne darbo metu) kaimo vietovėje.

Pareiškėjas turi sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą (etatą) ir išlaikyti bent 3 metus. Darbo vieta gali būti pagal darbo sutartį, individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą, mažųjų bendrijų atveju – civilinę (paslaugų) sutartį. Turi būti mokamas bent minimalus DU (arba jam lygi suma ind. veiklos atveju).

Verslo planas yra laikomas įgyvendintu, kai gaunamos pajamos yra didesnės už patirtas išlaidas metų pabaigai.

Pareiškėjo – fizinio asmens, gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje;

Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje;

Jei planuojamos statybos, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, pastatas turi būti įmonės ar fizinio asmens (kai pareiškėjas fizinis asmuo) registracijos vietoje;

Jei teikiamos mobilios paslaugos įranga turi būti saugoma (ne darbo metu) kaimo vietovėje;

Jei numatoma statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, su paraiška turi būti pateikti bent statinio projektiniai pasiūlymai su statybos vertės skaičiavimais. Statybų/rekonstrukcijos leidimas reikalingas iki projekto įgyvendinimo pradžios;

Pareiškėjas turi sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą (etatą) ir išlaikyti bent 3 metus. Darbo vieta gali būti pagal darbo sutartį, individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą, mažųjų bendrijų atveju – civilinę (paslaugų) sutartį. Turi būti mokamas bent minimalus DU (arba jam lygi suma ind. veiklos atveju).

Tinkamos finansuoti išlaidos Visos, susijusios su verslo plano įgyvendinimu (gali būti ir dėvėta įranga) Gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, statybinių medžiagų įsigijimas.

Nauja technika, įranga (įskaitant N1 klasės transporto priemones (išskyrus visureigius), baidarių, valčių, baldų įsigijimas ir įrengimas, nekilnojamų daiktų įsigijimas – jurtos, tipiai, palapinės.

Verslo infrastruktūros sukūrimas (apšvietimas, elektra, vanduo, nuotekos ir pan.), sklypo tvarkymas;

Kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;

Bendrosios išlaidos (architektų, konsultantų paslaugos) – iki 10 proc., bet ne daugiau 1800 Eur.

Paramos suma Iki 17 220 Eur Iki 200 000 Eur (de minimis). Vienai darbo vietai (1 etatui) sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur
Paramos intensyvumas Iki 100 proc. Iki 50 proc.
Paraiškos teikiamos 2019 m. lapkričio 4 d. – 2019 m. gruodžio 31 d. 2019 m. lapkričio 4 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.

Jeigu Jus sudomino galimybė pasinaudoti parama verslo pradžiai/plėtrai kaimo vietovėse, mielai atsakysime į Jūsų klausimus apie šios priemonės naudą bei aptarsime bendradarbiavimo galimybes. Susisiekite el. paštu: greta.grigaleviciute@sintesi.lt arba telefonu: +370 686 13021.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!