Skiriama parama investicijoms į oro apsaugą

2020-08-04

Paskelbti 2 kvietimai teikti paraiškas pagal LAAIF programos finansavimo kryptį – oro apsauga.

Nuo rūgpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal LAAIF programos aplinkos oro apsaugos kryptį: „Projektai, susiję su naftos perdirbimo, naftos produktų saugojimo ir paskirstymo veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo vietų nustatymo (aptikimo) ir NMLOJ išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu“.

Projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 1 000 000 Eur.

Remiama veikla: projektai, susiję su naftos perdirbimu, naftos produktų saugojimu ir paskirstymo veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo vietų nustatymu (aptikimu) ir NMLOJ išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu.

Paraiškų teikimo pabaiga: 2020 rugsėjo 4 d.

Nuo rūgpjūčio 10d. APVA kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal LAAIF programos aplinkos oro apsaugos kryptį „Projektai, susiję su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu“.

Projektų finansavimui 2020 metams skirta 2 000 000 Eur.

Remiama veikla: 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimas ir (ar) modernizavimas.

Paraiškų teikimo pabaiga: 2020 m. rugsėjo 11 d.

LAAIF programos „Oro apsauga” projektų tikslas: sumažinti, neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkos orui, bei užtikrinti tęstini aplinkos oro apsaugos efektą.

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys;

Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Finansavimas: vienam pareiškėjui iki 200 000 eurų.

Finansavimo intensyvumas: iki 70 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: investiciniai projektai, susiję su technologinės įrangos įsigijimu, leisiančios sumažinti neigiamą poveikį (taršą) aplinkai.

Daugiau informacijos rasite čia ir šioje nuorodoje.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!