,,Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" verslo įgūdžių stiprinimui

Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams

2021-08-25

Paskelbtas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas iki 2021 lapkričio 26 d. teikti paraiškas „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“.


Kvietimo ,,Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ tikslas: prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.

Parama skiriama psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę.

Kvietimu siekiama sukurti ir įdiegti veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui kokybinę sistemą, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę.

Galimi pareiškėjai:

Galimi Pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys;

Galimi projekto partneriai yra Lietuvos Respublikos ir (ar) Valstybės donorės  juridiniai asmenys;

Valstybės donorės – Islandijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė ir Norvegijos Karalystė.

Pagal Kvietimą finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:

– naujų metodikų ir (arba) naujų pagalbos mechanizmų, ir (ar) naujų darbo modelių vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių) diegimas ir taikymas projekto įgyvendinimo metu;

– priemonių, būtinų įdiegti ir (arba) taikyti naujas metodikas, ir (arba) naujus pagalbos mechanizmus, ir (arba) naują darbo modelį vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių) įsigijimas;

– patalpų, kuriose diegiamos ir (arba) taikomos naujos metodikos, nauji pagalbos mechanizmai, nauji darbo modeliai vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių), paprastasis remontas;

– renginiai, mokymai, tyrimai, apklausos ir kita, reikalingi diegiant ir (arba) taikant naujas metodikas, naujus pagalbos mechanizmus, naują darbo modelį vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių).

Galimos projektų tikslinės grupės:

– vaikai ir jaunuoliai iš socialinę riziką patiriančių šeimų, pradedantys savarankišką gyvenimą; vaikai ir jaunuoliai iš globos sistemos (vaikų globos institucijų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų), pradedantys savarankišką gyvenimą;

– vaikai ir jaunuoliai, kurie išeina iš uždaro tipo institucijų (pvz., socializacijos centrų, psichikos (psichiatrijos) dienos stacionaro) ir pradeda savarankišką gyvenimą arba grįžta į savo gyvenamąją vietą; specialiųjų poreikių vaikai (apimant delinkventinio elgesio vaikus, vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimus, negalią turinčius vaikus, vaikus su raidos sutrikimais);

– vaikai – smurto (apimant ir smurtą artimoje aplinkoje) aukos ir vaikai, ir jaunuoliai – prekybos žmonėmis aukos.

Projekto trukmė: iki 22 mėnesių.

Finansavimas: nuo 200 000 iki 250 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 100% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Kvietimas: 2021 lapkričio 26 d. 16 val.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu Jus domina atitiktis priemonei „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ –susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!