PRAGUE

Sporto rėmimo fondo kvietimai 2022 jau netrukus

2021-10-06

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija  lapkričio mėnesi planuoja paskelbti 2022 metų kvietimus  finansuojamus  Sporto Rėmimo Fondo  (SRF) lėšomis.


Sporto rėmimo fondo kvietimai yra suskirstyti į dvi dalis:


Pirmasis kvietimas yra administruojamas Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ir yra skirtas šioms projektų sritims finansuoti:

– fizinio aktyvumo skatinimas;

– sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;

– sporto renginių organizavimas;

– kvalifikacijos tobulinimas.


Paraiškas gali teikti visi juridiniai asmenys, kurių planuojamos įgyvendinti veiklos yra susiję su šiomis sritimis. Vienas projektas gali apimti visas viršuje minimas sritis.


Finansavimas: nuo 3 000 Eur iki 450 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki  90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Projektai yra vertinami vadovaujantis bendraisiais vertinimo kriterijais:

– Sporto projekto aktualumas ir svarba;

– Sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas;

– Sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas (nuosavų lėšų indėlis);

– Sporto projekto valdymas (projekto vykdytojo patirtis ir kompetencijos.


Sporto rėmimo fondas iki spalio 10 d. kviečia  teikti siūlymus, pastebėjimus ir komentarus 2022 metų kvietimo Sporto Rėmimo Fondo (taikoma tik 1-4 veiklų sritims) prioritetams ir specialiesiems kriterijams. Daugiau informacijos rasite čia.


Antrasis kvietimas, administruojamas Centrinės projektų valdymo agentūros, skirtas esamų sporto bazių plėtrai ir remontui.


Šio kvietimo tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą.

Finansavimas: nuo 8 000 Eur iki 450 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki  90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Lėšos planuojamos paskirstyti projektams, kuriais:

– Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra.

– Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas.

– Skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas.

– Asmenys skatinami reguliariai sportuoti.


Projektai yra vertinami vadovaujantis aukščiau minimais bendraisiais vertinimo kriterijais. Lėšos yra paskirstomos priklausomai nuo projektų prioritetų.


Jeigu kyla papildomų klausimų  –susisiekite!

Daugiau informacijos rasite čia.