"Startuok" - Invega

„Startuok“ – INVEGA skatinamoji finansinė priemonė

2024-06-07

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia verslo įmones teikti paraiškas dėl finansinės priemonės „Startuok“. Priemonei įgyvendinti skirta 35,29 mln. eurų Europos regioninės plėtros lėšų.


Priemonės Startuok“ tikslas: užtikrinti finansinių šaltinių prieinamumą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, veikiantiems ne ilgiau kaip trejus metus, ir SVV subjektams, vykdantiems socialinio poveikio projektus ir veikiantiems ne ilgiau kaip penkerius metus, suteikiant finansavimą paskolų forma.

Galimi pareiškėjai SVV:

  • Veikiantis ne ilgiau kaip trejus metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;
  • Vykdantis socialinio poveikio projektus ir veikiantis ne ilgiau kaip penkerius metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;
  • Įsteigti ne anksčiau kaip nuo 2022 m. vasario 24 d. Lietuvoje, kurių dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas) ar savininkas yra leidimą gyventi Lietuvoje turintis Ukrainos pilietis ar Ukrainos juridinis asmuo, veikiantis ne ilgiau kaip penkerius metus.

Socialinio poveikio projektai yra tokie, kurie sprendžia visuomenės socialines problemas bent vienoje iš šių sričių:

– Biologinės įvairovės, kraštovaizdžio apsauga, gyvūnų globa;
– Kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas, kultūros paslaugų prieinamumo plėtojimas;
– Visuomenės sveikatinimas;
– Žmogaus teisių ir lygių galimybių gynimas ir užtikrinimas;
– Ligų prevencija, pacientų teisių gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas;
– Vaikų ir jaunimo švietimas ir ugdymas bei pensinio amžiaus žmonių neformalus švietimas ir asmenybės ugdymas;
– Neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ir galimybių laisvai judėti bei naudotis visuomenėje teikiamomis paslaugomis užtikrinimas;
– LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge nustatytų socialinių paslaugų teikimas.


Finansavimas:

Investicijų finansavimo atveju paskolos iki 3 000 000 Eur. Paskolos trukmė – 120 mėn.

Apyvartinių lėšų papildymo atveju paskolos iki 200 000 Eur. Paskolos trukmė – 36 mėn.


Įmonės nuosavybės rodiklis (nuosavo kapitalo ir viso turto santykis) po paskolos suteikimo turi būti ne mažesnis kaip 0,1 arba 0,15 į nuosavą kapitalą įtraukiant akcininkų, susijusių ir/ ar kitų trečiųjų asmenų gavėjui suteiktas paskolas, subordinuotas INVEGOS paskolos atžvilgiu;


Palūkanų norma: taikoma kintama metinė palūkanų norma, kuri nustatoma pagal viešai interneto svetainėje (www.invega.lt) skelbiama kainodaros metodiką.

Palūkanų norma sudaro palūkanų marža, kuri priklauso nuo paskolos:

– gavėjo ir įgyvendinamo projekto rizikingumo;
– užtikrinimo priemonių dydžio;
– gražinimo grafiko ir kintamos palūkanų dalies – 12 mėnesių EURIBOR.


Paskolų gavėjams, veikiantiems ne ilgiau kaip trejus metus, bus taikoma 50 proc. nuolaida palūkanų normai

Paskolų gavėjams įgyvendinant socialinio pobūdžio projektus (veikiant ne ilgiau kaip penkerius metus) arba jei gavėjas (akcininkas, narys, dalininkas ar savininkas) yra Ukrainos pilietis arba Ukrainos juridinis asmuo bus taikoma 70 proc. nuolaida palūkanų normai.


Finansavimo intensyvumas: 

– Apyvartinės paskolos atveju: iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų

– Investicinės paskolos atveju: iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti turi finansuoti pareiškėjas. Dalyvaujant privačiam investuotojui, ne mažiau, kaip 10 proc. turi sudaryti pačios įmonės lėšos.


– Investicinės paskolos atveju 20 proc. sumos gali būti nurašoma kaip dotacija, jei Paskolos gavėjo investicijos vieta yra VVL.

Daugiau informacijos apie priemonę rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus, kreipkitės dėl atitikties įvertinimo, verslo plano ir kitų su paraiška teikiamų dokumentų parengimo. 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!