„Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje” Nr. 5

2021-02-18

Lietuvos mokslo taryba 2021 vasario 18 d. skelbia kvietimą ir kviečią teikti paraiškas, pagal priemonę  „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje” Nr. 5.


Priemonės tikslas – padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą.


Kvietimo tikslas: 

Finansuojant šiuos projektus siekiama plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias prie COVID-19 sukeliamų problemų mažinimo/sprendimo ir visuomenės atsparumo panašioms galimoms krizėms didinimo.

Remiama veikla:

Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami (pagal šią veiklą finansuojami MTEP projektai, skirti tirti COVID-19 bei jo sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius).

Galimi pareiškėjai:

Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; universitetų ligoninės.

Galimi partneriai: 

Juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos vykdę MTEP veiklas.

Finansavimas: iki 300 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 100 proc.

Jeigu projektas yra vykdomas kartu su partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu ir (arba) projekto rezultatai bus skirti ekonominei veiklai vykdyti didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis :

Vykdant Mokslinių tyrimų veiklas: nuo 65-80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

Vykdant Eksperimentinės plėtros veiklas: nuo 40-60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos;

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą: kuri sudaro iki 18,73 proc. (socialinių ir humanitarinių mokslų sričių projektuose) ir iki 34,73 proc. (gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektuose) nuo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidų.

Kvietimas pabaiga: 2021-04-22

Daugiau informacijos apie priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje” Nr. 5 rasite: čia ir čia.

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!