Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ informacinių ir ryšių technologijų srityje

Verslo klasteris LT

2020-11-03

Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau  parengė, ir iki spalio 28 d. pateikė viešam aptarimui priemonės Verslo klasteris LT finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą. Artimiausiu metu bus skelbiamas kvietimas.


Priemonės Verslo klasteris LT tikslas:  paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ), nutarusių veikti kartu, grupes įsitraukti į tarptautines tinklų grandines siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.


Klasteriai – tai asociacijos ar kitos formos organizacijos, kuriose susibūrę tiek privataus, tiek ir viešojo sektoriaus atstovai siekia konkrečių, dažniausiai komercinių tikslų: vykdo įvairius tyrimus ir mokslinę veiklą, kuria inovacijas ir naujus produktus, plėtoja rinkodarą ir pardavimus. Klasteriuose persipina įvairių sektorių įmonės, kurių veikla yra sutelkta į konkrečias vertės grandines.


Remiamos veiklos: 

Įmonių grupių (klasterių) sinergija paremtos veiklos:

Naujų eksporto rinkų paieška – narystė tarptautiniuose tinkluose;

Konsultacinės paslaugos;

Rinkodaros priemonių, skirtų įsiliejimui į tarptautinius tinklus, rengimas.

Galimi pareiškėjai:

Verslo klasterio koordinatoriai, kuriais gali būti:

Viena iš verslo klasterio įmonių – MVĮ;

Verslo asociacija;

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Galimi partneriai yra verslo klasterio nariai – MVĮ.

Finansavimas: Nuo 75 000 Eur iki 320 000 Eur

Finansavimo intensyvumas: 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Verslo klasterio narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis;

Verslo klasterio narių ekspertų darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;

Išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu (iki 10 proc. visų išlaidų);

Rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), verslo klasterio narių išlaidos;

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos;

Išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams

Netiesioginės išlaidos.

e-paslaugų (e-konsultacijos; e-susitikimai) išlaidos, kurios tinkamos finansuoti, jei yra patirtos ne anksčiau kaip 2020 m. vasario 26 d. (nuo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo).

Kvietimas: 2020m. pabaiga- 2021 pradžia.

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!