PRAGUE
Priemone skatinamos labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas užsienyje vykstančiose parodose ir savo produkcijos pristatymas tikslinėms užsienio rinkoms.

Naujos galimybės LT

2018 m. gruodžio 28 dieną buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas subsidijoms gauti pagal priemonę „Naujos galimybės LT“.

Priemonės „Naujos galimybės LT“ tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ)  kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Šia priemone remiamas pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Paramą gali gauti labai maža, maža ar vidutinė įmonė, kuri:

  • Veikia ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos;
  • Pastarųjų 3 finansinių metų laikotarpiu turėjo ne mažesnes kaip 145.000 € vidutines metines pajamas, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;
  • Pastarųjų 3 finansinių metų laikotarpiu turėjo ne mažesnes kaip 250.000 € vidutines metines pajamas, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;
  • Pareiškėjo bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas.

Paramos dydis: nuo 5.000 iki 45.000 EUR.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos

  • Stendo nuoma, sukūrimas, eksploatavimas ir pervežimas.
  • Parodos ploto nuoma.
  • Kelionė ir apgyvendinimas.
  • Personalo darbo užmokestis

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 24 mėnesių

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti 3 mėnesiai iki paraiškos registravimo Lietuvos verslo paramos agentūroje dienos.

Vertinimo kriterijai

  • Projekto efektyvumas: skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo ir prašomos finansavimo sumos. Projektų balai suteikiami pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės.
  • Pareiškėjas dalyvauja užsienio tarptautinėje parodoje, vykstančioje didžiausią eksporto potencialą turinčioje Lietuvos Respublikos tikslinėje eksporto rinkoje. Daugiausiai balų skiriama už dalyvavimą parodose vienoje iš šių valstybių: Švedija, Norvegija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinija, Izraelis, Japonija, Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kanada, Turkija, Pietų Afrikos Respublika.

Išlaidos parodoms finansuojamos taikant fiksuotus įkainius pagal šalis, kuriuose vyks parodos.

Priemonei „Naujos galimybės LT“ skiriamas 7 mln. Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

ATGAL