Aplinkai palankių produktų sukūrimas ir/ ar diegimas

Aktualūs ES paramos kvietimai – gruodis

2021-12-02


„Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“:


Finansavimas: kompensacijos teikiamos Lietuvoje registruotiems ir joje veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, kurie įsigyja naujus M1, M2,  N1, N2 klasės elektromobilius:

– Už kiekvieną naują M1 ar N1 klasės elektromobilį bus skiriama 4 tūkst. eurų išmoka, už kiekvieną naują M2  ar N2 klasės elektromobilį – 10 tūkst. eurų.
– Papildoma 1 tūkst. eurų išmoka numatyta už kiekvieną sunaikintą ir iš Kelių transporto priemonių registro išregistruotą transporto priemonę.

Kvietimas: iki gruodžio 31 d. 12.00 val. arba iki tol, kol pakaks lėšų.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.


„Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams“:


Finansavimas: iki 200 000 Eur.;

Finansavimo intensyvumas: iki 30 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, įrengimas;
– Šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų įrengimui;
– Katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose;
– Šilumos ir energijos apskaitos prietaisai ir kita įranga, kuri reikalinga šiuos prietaisus įrengti.

Kvietimas: iki  gruodžio 31 d. 12.00 val. arba iki tol, kol pakaks lėšų.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.


„Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui“:


Finansavimas: iki 1 000 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 65 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– ilgalaikio turto išlaidos priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami, projektui;
– išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms), skirtoms projekto veiklų įgyvendinimui;
– išlaidos projekto įgyvendinimui pagal paslaugų sutartis, kurios negali viršyti 20 procentų gautos finansinės paramos;
– išlaidos personalui: projektui vykdyti įdarbintiems mokslininkams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams, kelionėms ir komandiruotėms.

Kvietimas: iki 2022 vasario 8 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.


,,Sporto rėmimo fondas“:


Finansavimas: iki 450 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 90 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Varžybų, žaidynių, renginių, užsiėmimų organizavimas ir vykdymas;
– Sportininkų meistriškumo tobulinimas, pasirengimas ir dalyvavimas turnyruose ir čempionatuose;
– Trenerių, teisėjų, kitų sporto specialistų tobulinimosi ir kvalifikacijos kėlimo kursai, seminarai;
– Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas: treniruokliai, matuokliai, specifiniai sporto šakos įrankiai ir kt.;
– Statybos darbai (išskyrus naujos infrastruktūros);
– Įrangos įsigijimas, kurią būtina modernizuoti sporto bazės funkcionavimui užtikrinti.

Kvietimas: iki 2021 gruodžio 23 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia ir čia


„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“:


Finansavimas: iki 8 000 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 70 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– nauja įranga skirta remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti ir būtina gamybinių pastatų eksploatavimui užtikrinti;
– nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti;
– nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai;
– nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
– projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas (išskyrus: infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su specializuoto žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai) ir kt.

Kvietimas: iki 2021 gruodžio 30 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!