Aplinkai palankių produktų sukūrimas ir/ ar diegimas

Aktualūs ES paramos kvietimai

2021-09-09

Aktualūs ES paramos kvietimai:


,,E. komercijos modelis COVID-19“:


Finansavimas: nuo 10 000 Eur. iki 50 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 75% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Programinės įrangos: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;

– Tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos;

– Su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos;

– Projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e. komercijos modelio diegimu susijusias būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 procentų nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Kvietimas: iki 2021 m. rugsėjo 20 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.


Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą


Finansavimas: iki 400 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Naujų įrenginių (įskaitant techniką) pirkimas arba lizingas;

– Bendrosios projekto įgyvendinimo ir viešinimo išlaidos.

Kvietimas: nuo 2021 rugsėjo 1 d. iki 2021 rugsėjo 30 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.


„Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“


Finansavimas: iki 200 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

–  Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;

– Naujų įrenginių pirkimo arba lizingo išlaidos;

– Investicijos į nematerialųjį turtą; kompiuterinė ir programinė įranga;

– Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas;

– Bendrosios projekto įgyvendinimo išlaidos.

Kvietimas: nuo 2021 rugsėjo 1 d. iki 2021 spalio 29 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia ir čia.


,,Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“


Finansavimas: nuo 200 000 Eur. iki 250 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 100 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Ranga (statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai);

– Ilgalaikis turtas;

– Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos;

– Komandiruotės;

– Darbo užmokestis;

– Netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos.

Kvietimas: iki 2021 m. lapkričio 26 d. 16 val.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia  ir čia.


„Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“


Finansavimas – kompensacijos  teikiamos Lietuvoje registruotiems ir joje veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, kurie įsigyja naujus M1, M2,  N1, N2 klasės elektromobilius:

Už kiekvieną naują M1 ar N1 klasės elektromobilį skiriama 4 tūkst. eurų išmoka, už kiekvieną naują M2  ar N2 klasės elektromobilį – 10 tūkst. eurų.

Papildoma 1 tūkst. eurų išmoka numatyta už kiekvieną sunaikintą ir iš Kelių transporto priemonių registro išregistruotą transporto priemonę.

Kvietimas – tęstinis: nuo 2021 m. birželio 8 d. 8.00 val. iki gruodžio 31 d. 12.00 val. arba iki tol, kol pakaks lėšų.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.


Jeigu Jus domina šiuo metu aktualūs ES paramos kvietimai  –susisiekite!

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!