Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ informacinių ir ryšių technologijų srityje

Ataskaita po projekto finansavimo pabaigos

2021-01-20

Padedame parengti ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos.


Primename, kad iki 2021 m. sausio 30 d. LVPA projektus įgyvendinę pareiškėjai, turi pateikti LVPA įgyvendinto projekto Ataskaita po projekto finansavimo pabaigos (toliau – APFP) už 2020 m.


 

Su Ataskaita po projekto finansavimo pabaigos teikiamų dokumentų sąrašas:

  1. 2020 m. preliminarios arba patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys, pasirašytas įmonės vadovo ir finansininko;
  2. Galiojantis draudimo polisas ir draudimo įmokos apmokėjimą įrodantys dokumentai, jeigu projekto įgyvendinimo metu buvo įsigytas ilgalaikis materialus turtas;
  3. Darbo našumo ir pajamų skaičiavimo lentelė ;
  4. Paaiškinimus / pagrindžiančius dokumentus, įrodančius veiksmų plane numatytų veiksmų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti įsipareigotų stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimą; taikoma, jeigu tvirtinant ankstesnę APFP buvo prašoma pateikti veiksmų planą;
  5. Nuolatinio informacinio stendo ar lentelės nuotraukos; taikoma, jeigu projekte buvo numatyta tokia viešinimo priemonė;
  6. Kiti dokumentai, jeigu buvo nustatyti papildomi reikalavimai, kuriuos projekto vykdytojas turi įvykdyti po projekto finansavimo pabaigos ir dokumentus pateikti kartu su APFP.

Jeigu turite klausimų – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!