Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Parama atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) naudojimui

2021-05-07

Viešam aptarimui iki gegužės 12 d. paskelbtas atnaujintas priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams”. Siekiant efektyviau įgyvendinti Klimato kaitos programą, siūloma šios programos subsidijas elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) projektams skirti pagal fiksuotus įkainius.


Taip pat numatyti  palengvinimai projektų vykdytojams – jiems nebereikės skaičiuoti ir kartu su paraiška nurodyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, teikti ŠESD ataskaitą įgyvendinus projektą. ŠESD  apskaičiuos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA.)


Priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams” tikslas: švelninti klimato kaitą, mažinti ŠESD kiekį, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą.

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys.

Remiama veikla: subsidija teikiama saulės ir vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti ar saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parkų įsigyti, kai saulės energija bus naudojama visuomeninės, gamybinės, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą.

 Finansavimas:

Apskaičiuojamas pagal kvietime nurodytus fiksuotus įkainius:

fiksuotas įkainis taikomas valstybės ar savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinių bendrijų ar centrų bei viešųjų įstaigų turto, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė už pačių pasigamintą ar įsigytą 1 kW iš saulės arba vėjo energijos – 793,76 Eur/kW;

fiksuotas įkainis taikomas juridiniams asmenimis, kurie yra turto savininkai arba valdytojai, PVM mokėtojai už pačių pasigamintą ar įsigytą 1 kW iš saulės arba vėjo energijos – 297,66 Eur/kW.

 Tinkamos finansuoti išlaidos:

 įrengta nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinė);

įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių.

Įsipareigojimai:

projekto metu įrengtoje ar įsigytoje saulės ar vėjo elektrinėje penkerius metus po projekto pabaigos visą elektros energiją vartoti savo reikmėms (naudojantis elektros energiją gaminančio vartotojo schema).

Kvietimas: numatomas gegužės pabaigoje.

Daugiau informacijos rasite čia ir čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų  – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!