COVID-19 produktai

2020-10-15

Artėja priemonės COVID-19 produktai kvietimas.

Priemonės COVID-19 produktai  tikslas: skatinti investicijas į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą.


Remiama veikla:

su COVID-19 reikalingų produktų gamyba: atitinkami vaistiniai preparatai (įskaitant vakcinas) ir gydymo priemonės, jų tarpiniai produktai, vaistų veikliosios medžiagos ir žaliavos; medicinos priemonės, ligoninių ir medicinos reikmenys (įskaitant ventiliatorius, apsauginius drabužius bei priemones, taip pat diagnostikos priemones) ir būtinos žaliavos; dezinfekavimo priemonės ir jų tarpiniai produktai bei jų gamybai būtinos cheminės žaliavos; duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo priemonės. Žaliavos gali būti tinkamos finansuoti tik tokiu atveju, jei jos būtinos galutiniam produktui pagaminti ir parduoti.

Galimi pareiškėjai:

MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus;

Kurios vidutinės, pačios pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 pastaruosius  finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur


Finansavimas:

100 000 – 1 000 000 Eur vienam projektui.

Finansavimo intensyvumas: 80 %+ 15%jeigu projektas užbaigiamas per du mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos.

 Tinkamos finansuoti išlaidos: įranga, įrenginiai ir kitas turtas tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimu; projekto vykdymo išlaidos.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 6 mėnesiai.

Kvietimas teikti paraiškas priemonei COVID-19 produktai numatytas paskelbti iki spalio pabaigos.

 

Daugiau informacijos čia

Jeigu turite papildomų klausimų – Susisiekite!

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!