Įgūdžiai MVĮ

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas

2021-04-08

Užimtumo tarnyba nuo balandžio 8 d. skelbia paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo  atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti priimamos iki gegužės 7d. imtinai.


Priemonė  skirta steigti darbo vietas bedarbiams su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) ir buvusiems bedarbiams, pradėjusiems savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos ir pirmą kartą darbo vietą steigiantiems Užimtumo tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.


Galimi pareiškėjai:

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjektai.

Remiama veikla:

Naujų darbo vietų kūrimas;

Naujų darbo vietų kūrimas ar esamų darbo vietų pritaikymas neįgaliesiems.

Finansavimas: iki 200 000 Eur (iki 19 921,26 tūkst. Eur vienai darbo vietai įkurti).

Finansavimo intensyvumas: iki 65% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Darbo priemonės, įrengimai, įranga, techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems ir kitos darbo priemonės, reikalingos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;

Patalpų, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas ar pritaikymas, reikalingas darbo vietai steigti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

Kvietimas: nuo 2021-04-08 iki 2021-05-07

Daugiau informacijos rasite čia ir čia.

Taip pat skelbiamas konsultacijų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo grafiku 2021 metais.

Jeigu kyla papildomų klausimų  dėl priemonės  – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!