Aplinkai palankių produktų sukūrimas ir/ ar diegimas

Energetinis efektyvumas pramonei (Sostinės, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

2022-10-18

2022 m. lapkričio mėnesi planuojama skelbti ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Didinti energijos vartojimo efektyvumą (EVE) pramonės įmonėse (Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ kvietimą, skirtą didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse. Numatomas kvietimo biudžetas – 35 mln. Eur.


Priemonės ,,Energetinis efektyvumas pramonei“ tikslas: didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur. jeigu pramonės įmonė yra didelė, ir 145 000 Eur., jeigu pramonės įmonė yra labai maža, maža ar vidutinė.


Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ ir kurios pajamos iš šios(-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 procentų visų įmonės veiklų.


Remiama veikla: naujausios ir aplinkai palankiausios įrangos ir technologijų diegimas pramonės įmonėse pagal energijos vartojimo audite pateiktas rekomendacijas.

Reikalavimai projektams: projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su paraiška pateiktame energijos
vartojimo audito ataskaitoje (parengtoje ne anksčiau kaip prieš 2 m. iki paraiškos pateikimo) rekomenduojamas priemones.


– MVĮ įmonių atveju, vertinama, ar prašomos finansuoti veiklos atitinka kartu su paraiška pateiktoje Energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito ataskaitoje rekomenduojamas priemones.

– Didelių pramonės įmonių atveju, vertinama, ar prašomos finansuoti veiklos atitinka kartu
su paraiška pateiktoje energijos vartojimo audito, atlikto Lietuvos arba kitų Europos Sąjungos
valstybių narių kvalifikuotų ir (arba) atestuotų auditorių, ataskaitoje ir, jei atliktas ir
pateiktas, papildomo audito, ataskaitoje rekomenduojamas priemones..


Finansavimas: nuo 75 000 iki 900 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

– iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;

– iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;

– iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė;

– Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 15 proc., kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 36 mėnesiai.

Tinkamos finansuoti išlaidos: įranga, įrenginiai ir kitas turtas būtinos siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo .

Kvietimas: numatomas 2022 m. lapkričio mėn.


Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.

Jeigu kvietimas ,,Energetinis efektyvumas pramonei“ Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!