es parama jaunieji ukininkai

ES parama jauniesiems ūkininkams – patvirtinti nauji reikalavimai

2019-06-03

Žemės ūkio ministerija patvirtino įgyvendinimo taisykles jaunųjų ūkininkų projektams vykdyti. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla:

  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Pareiškėju gali būti ūkininkas, kuris: ne vyresnis nei 40 metų, t. y. fiziniai asmenys, kuriems dar nėra suėję 41 metai, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai ir turintys (arba iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos, bet ne ilgiau nei per 36 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą, įsipareigojantys įgyti) reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. įgiję profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą, išklausę jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad įgyvendinimo taisyklėse pakeisti reikalavimai būsimam pareiškėjui – pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo – iki šiol buvo ne anksčiau kaip prieš 1 metus.

Parama pagal priemonę skiriama žemės ūkio produktų gamybai bei prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) jaunojo ūkininko valdoje, apdorojimui, perdirbimui ir tiekimui rinkai. Taip pat, parama galės būti skirta ūkiui, kurio valdos ekonominio dydžio potencialas (planuojamas VED) yra ne mažesnis kaip 8 000 Eur, tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur per metus.

Paramos dydis:

Paramos suma vienam paramos gavėjui – 40 000 Eur, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išmokant ją 2 dalinėmis išmokomis: pusė paramos sumos išmokama po sprendimo skirti paramą, kita pusė – kitais metais po verslo plano įgyvendinimo. Paramos lėšomis bus kompensuojamos išlaidos, kurios yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti bei yra tiesiogiai susijusios su remiama veikla.

Prioritetai teikiami tiems ūkiams, kurie įsipareigoja:

  1. sukurti didesnį valdos ekonominį dydį (VED);
  2. skatinami tam tikro sektoriaus specifikuoti ūkiai pvz. kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkis (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų).
  3. Pareiškėjas paraiškos teikimo metu turi daugiau ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų (ŽŪN), įtrauktų į valdą, kurias įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos.
  4. Pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys
  5. Verslo planui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia įgyvendinimo taisyklėse nustatyta paramos suma.
  6. Verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto.
  7. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą.

Paraiškos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus priimamos nuo birželio 3 d. iki liepos 31 d., šiam paraiškų rinkimui skirta 13 011 880 Eur paramos suma.

Daugiau informacijos rasite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!