Skiriama ES parama vietos veiklos grupėms kaimo vietovėse

2019-05-29

Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą numatyta priemonė „LEADER“, kurios viena iš sričių skirta skatinti kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Bendruomenės inicijuota vietos plėtra įgyvendinama per vietos veiklos grupes (VVG). VVG veikla grįsta trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu, įtraukiant kaimo plėtros ir žemės ūkio sričių atstovus. Kiekviena VVG yra parengusi konkečios kaimo vietovės vietos plėtros strategiją, kurios įgyvendinimui skiriamas finansavimas vietos veiklos projektams.

VVG skelbia kvietimus teikti paraiškas pagal priemones, skirtas konkrečios vietovės problemoms spręsti – užimtumui didinti, socialinėms problemoms, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui (pvz. socialinio verslo kūrimui, verslumo ir partnerystės skatinimui, verslo pradžiai kaimo vietovėse, investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai, kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimui, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimui, laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimui ir pan.).

Šiuo metu yra paskelbti kvietimai teikti projektų paraiškas šioms VVG:

Trakų krašto – Kvietimas Nr. 7, paraiškos priimamos iki gegužės 31 d. 16.00 val.

Alytaus rajono – Kvietimas Nr. 14, paraiškos priimamos iki birželio 5 d. 17 val.

Šilutės r. Asociacija „Lamatos žemė“ – Kvietimas Nr. 10, paraiškos priimamos iki birželio mėn. 12 d. 16 val.

Anykščių rajono – Kvietimas Nr. 3, paraiškos priimamos iki birželio 13 d. 16.00 val.

Zarasų-Visagino regiono – Kvietimas Nr. 10, paraiškos priimamos iki birželio 19 d. 14.00 val

Kauno rajono – Kvietimas Nr. 10, paraiškos priimamos  iki  liepos 02 d. 17 val. 30 min.

Molėtų rajono – Kvietimas Nr. 6, paraiškos priimamos iki liepos 29 d. 15.00 val.

Detali informacija apie paskelbtus bei planuojamus kvietimus, finansavimo sąlygas, dokumentų formas ir pan. skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos svetainėje – VVG žemėlapis.

 

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!