InoKlaster LT/Skaitmeninių inovacijų centrai

2019-05-08

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra planuoja skelbti kvietimą projektų finansavimui pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „InoKlaster LT“.

Šiam kvietimui numatyta skirti – 18,3 mln. Eur.  Parama skiriama skatinti privačių juridinių asmenų ir (ar) kitų subjektų bendradarbiavimą vykdant MTEPI veiklas.

Remiamos veiklos: MTEP klasterio eksploatavimas (strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos tyrimų ir kt.) atlikimas, mokymai, rinkodaros, klasterių narių bendradarbiavimo, naujų narių pritraukimo, įsitraukimo į tarptautinius tinklus ir kt. veiklos). Investicijos klasterio MTEPI infrastruktūrai kurti.

Galimi pareiškėjai juridinis asmuo, eksploatuojantis klasterį.

Finansavimas:

  • 2 500 000 Eur (energetikos ir tvarios aplinkos, įtraukios ir kūrybingos visuomenės, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų kryptims).
  • 1 800 000 Eur (agroinovacijų ir maisto technologijų, transporto, logistikos ir informacinių ir ryšių technologijų kryptims (IRT) kryptims).
  • 2 000 000 Eur (sveikatos technologijų ir biotechnologijų krypčiai).

Finansavimo intensyvumas – 65%.

Trukmė – 24 mėn.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos išlaidos;
  • MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos;
  • MTEPI infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga, prietaisai ir įrenginiai;
  • Kompiuterinė technika;
  • Tiesiogiai MTEPI veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai;
  • Su MTEPI infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos. Šios išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 25 proc. visų tinkamų išlaidų.

Kvietimas teikti paraiškas planuojamas 2019 m. III ketvirtį.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!