Investicijos į miškininkystės technologijas

Investicijos į miškininkystės technologijas 2022

2022-02-02

Nuo kovo 1 d. miškininkai bus kviečiami teikti paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“.


Priemonės Investicijos į miškininkystės technologijas parama skiriama miškininkystės ekonominės vertės didinimui ir miškų plotų plėtrai, atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimui bioekonomikos tikslais, veiklos įvairinimo, mažų įmonių kūrimo ir plėtros, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimui.


Priemonės Investicijos į miškininkystės technologijas tikslas: 

Didinti miškininkystės ekonominę vertę bei plėsti miškų plotus, diegti inovacijas ir modernizuoti miškų ūkį remiant mažas ir labai mažas įmones ir taip prisidedant prie darbo vietų kūrimo, aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros.


Remiama veikla:

1. Miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;

2. Minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;

3. Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Galimi pareiškėjai: privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 24 mėnesiai.

Finansavimas: iki 100 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

Vykdant 1. veiklą iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

Vykdant 2. 3. veiklą iki 65% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

Tinkamos finansuoti išlaidos:

1 . veikla: nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga PAVYZDŽIUI miško traktoriai, mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga, speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui,

2. veikla: dirvos paruošimas; sodmenų įsigijimas; sodmenų transportavimas; sodmenų sodinimas;

3. veikla: vidinės miškotvarkos projekto rengimo išlaidos ir miško želdinimo projekto parengimas.

Kvietimas: 2022.03.01- 2022.04.29

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Investicijos į miškininkystės technologijas” rasite čia.

Jeigu kyla klausimų – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!