Netechnologinės inovacijos

Kūrybiniai čekiai COVID-19

2020-09-04

LVPA kvies teikti paraiškas, paramos priemonei ,,Kūrybiniai čekiai COVID-19”.

Ši priemonė yra skirta labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), kurios jau veikia ir siekdamos konkurencinio  pranašumo, yra pasirengusios investuoti į originalių paslaugų sprendimų kūrimą, tobulinimą ir diegimą.

Šią priemonę skatinama iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų įsigyti ir diegtis originalius paslaugų sprendimus, siekiant didinti šių įmonių produktyvumo augimą.


Priemonės ,,Kūrybiniai čekiai COVID-19″ tikslas:

Padidinti MVĮ produktyvumą;

Skatinti verslo inovacinį potencialą;

Skatinti įvairių sektorių bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir plėtoti didelį poveikį turinčias inovacijas;

Skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (arba) paslaugų  srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką.

Projektų finansavimui skiriama lėšų suma: 7 000 000 Eur.

Remiama veikla:

Originalių paslaugų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimo įsigijimas ir diegimas;

Kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugų įsigijimas;


Kultūros ir kūrybos sektoriai:

Tai visi sektoriai, kurių veikla grindžiama kultūros vertybėmis ir (arba) menine ir kita kūrybine raiška. Tą veikla apimą kultūrinę, meninę ar kitokią kūrybinę raišką įkūnijančių prekių ir paslaugų plėtojimą, kūrimą, gamybą, sklaidą ir išsaugojimą bei susijusias funkcijas, kaip antai švietimą ar valdymą. Kultūros ir kūrybos sektorius apima architektūrą, archyvus,  bibliotekas ir muziejus, dailiuosius amatus, audiovizualinę kūrybą (įskaitant filmus, televiziją, vaizdo žaidimus ir daugialypę terpę), materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą, dizainą, festivalius, muziką, literatūrą, scenos menus, leidybą, radiją ir vaizduojamuosius menas.


Galimi pareiškėjai :

MVĮ veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Kvietimas: 2020 gruodis.

 

 

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!