Paskelbtas Latvijos ir Lietuvos bendradabiavimo per sieną programos (Interreg) kvietimas

2019-05-13

Paskelbtas 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 3-iasis kvietimas teikti projektų paraiškas.

Šio programos kvietimo metu paraiškos priimamos pagal tris programos prioritetus:

I. Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant, 22,05 mln. eurų (6 tematinis tikslas pagal EK):

  • Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas.
  • Biologinės įvairovės, dirvožemio apsauga ir atkūrimas, ekosistemų paslaugų, įskaitant „Natura 2000“, ir žaliosios infrastruktūros skatinimas.
  • Miestų aplinkos gerinimo, miestų atgaivinimo, apleistų pramoninių teritorijų išvalymo, atstatymo, oro taršos ir triukšmo mažinimo priemonės.

II. Socialinė įtrauktis kaip prielaida teritorijos vystymui, 14,00 mln. eurų (9 tikslas pagal EK):

  • Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, su sveikatos būkle susijusios nelygybės mažinimo, socialinės įtraukties skatinimo, suteikiant geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų, ir perėjimo nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų.
  • Parama fiziniam, ekonominiam ir socialiniam nepasiturinčių miestų ir kaimų bendruomenių bei vietovių atnaujinimui.

III. Gyvenimo kokybės gerinimas, didinant viešųjų paslaugų ir viešojo administravimo institucijų veiksmingumą, 12,65 mln. eurų (11 tematinis tikslas pagal EK)

  • Skatinti institucinius gebėjimus ir veiksmingesnį viešąjį administravimą ir bendradarbiavimą tarp piliečių ir institucijų.

Bendradarbiavimo teritorija:

  • Latvija: Kuržemės, Žiemgalos, Latgalos regionai
  • Lietuva: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno apskritys

Kvietimo biudžetas:

82,25 mln. eurų, iš jo ERPF lėšų dalis 69,62 mln. eurų.

Finansavimo intensyvumas – 85%

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys nesiekiantys pelno, pvz.: nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos; nevyriausybinės organizacijos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 24 mėnesių.

Paraiškos teikiamos iki 2019 m. liepos 9 d. 12.00 val.

Daugiau informacijos rasite.

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!