Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas

2021-01-18

Atnaujintame Nacionalinės mokėjimo agentūros 2021 metų kvietimų grafike numatytas kvietimas „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, kuriame gali dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių valdomuose natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotuose yra meldinių nendrinukių perimvietės ir jų buveinės.

Pasitikrinti, ar Jūsų žemės plotai priklauso šioms teritorijoms galite: meldinė.lt ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro paskyroje paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.


Didžiausia finansavimo suma: 85 000 Eur su 100% intenstyvumu.

Finansuojama veikla – natūralių ir pusiau natūralių pievų bei ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymas:

  1. krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai;
  2. šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai;
  3. nukirstų krūmų ir nupjautos žolės, nendrių išvežimo darbai.
Pareiškėjas, siekiantis paramos pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, prisiima įsipareigojimus sutvarkyti ne mažesnį kaip 0,5 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotą pagal sąmatoje patvirtintus darbus. Tvarkymo darbai pradedami einamaisiais metais nuo NMA sprendimo finansuoti projekte išvardytus darbus ir užbaigiami ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d. Tvarkomas plotas turi būti pareiškėjo valdomas nuomos, panaudos pagrindais, o sutartys turi būti registruotos VĮ Registro centre iki paramos paraiškos pateikimo dienos.
Paraiškų konkurencingumas nustatomas pagal surinktus balus:

1) Planuojamas sutvarkyti vientiso žemės ploto:

  • 1) daugiau kaip 3,0 ha – 50 balų
  • 2)nuo 1,0 iki 3,0 ha – 40 balų
  • 3) nuo 0,5 ha iki 0,99 ha – 30 balų

2)Deklaruotas plotas ribojasi su kitais plotais kur vykdomos veiklos pagal „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ – 25 balai

3)Pareiškėjas dalyvavo ar dalyvauja įgyvendinant kitas paramos už plotus agroaplinkosaugos priemones

  • 1)Daugiau nei 5 metus – 25 balai
  • 2)Iki 5 metų – 5 balai

Sėkminga paraiška turėtų orientuotis į 40 ir daugiau balų.


Kvietimas: 2021.02.15-2021.03.31

Susisiekite! Padėsime išsiaiškinti atitiktį bei padėsime parengti paraišką.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!