Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas pagal priemonę „Eksperimentas“

2019-07-24

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“

Planuojama kvietimo teikti paraiškas pradžia: 2019 m. III ketvirtis.

Priemonės tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Eil. Nr. Remiamos veiklos (projektas gali apimti vieną veiklą arba dvi, arba tris veiklas) Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma
1. MTEP (moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra).

Tinkamos išlaidos: Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

1 200 000 Eur. Iki 80 proc.
2. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.

Tinkamos išlaidos: Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai; įranga, įrenginiai ir kitas turtas

3 000 000 Eur. Iki 45 proc.
3. Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

Tinkamos išlaidos: produkto sertifikavimo išlaidos.

200 000 Eur. Iki 70 proc.

Galimi pareiškėjai: privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos Aprašo 11.1 ir (ar) 11.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.

Galimi partneriai: privatieji juridiniai asmenys; mokslo ir studijų institucijos.

Projektams numatoma skirti iki 50 004 007 Eur.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!