parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą

2021-03-26

NMA kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą” numatomas nuo 2021 rugsėjo 1 d. iki 2021 rugsėjo 30 d.


Priemonės „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą” tikslas: 

Didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas;
Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Remiama veikla:

Vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
Augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
Mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
Kitų sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
Trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
Pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Galimi pareiškėjai:

Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai;
Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros per paskutinį ataskaitinį laikotarpį negali sudaryt mažiau nei 50 proc. visų pareiškėjo pajamų.


Finansavimas:  vienam projektui iki 400 000 Eur

Finansavimo intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

Naujų įrenginių (įskaitant techniką) pirkimas arba lizingas;

Bendrosios išlaidos ir viešinimo išlaidos.

Kvietimas: nuo 2021 rugsėjo 1 d. iki 2021 rugsėjo 30 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų dėl priemonės „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – susisiekite!

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!