Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Parama Jaunųjų ūkininkų įsikūrimui – atrankos balai ir statistika

2021-04-02

Priemonės „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ tikslas – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas.


Galimas pareiškėjas:

– fizinis asmuo, paramos paraiškos pateikimo metu, savo vardu, kaip valdos valdytojas, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį ( pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo);

– yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus ( paramos paraiškos pateikimo dieną dar nėra suėję 41 metai);

– turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos: turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba turi aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą arba yra baigęs Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą ( jeigu pareiškėjas paraiškos pateikimo metu neturi šių įgūdžių ir kompetencijos, jis turi juos įgyti iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos);

– pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

 Remiama veikla:  žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Finansavimas: išmoka, didžiausias galimas išmokos dydis – 40 000 Eur.


Atrankos kriterijai:

1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos
standartine verte, sudarys ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu bus:

1.1. nuo 10 000 Eur iki 15 000 Eur – suteikiami 4 balai;
1.2. nuo 15 001 Eur iki 20 000 Eur – suteikiami 8 balai;
1.3. nuo 20 001 Eur iki 25 000 Eur – suteikiama 12 balų;
1.4. nuo 25 001 Eur iki 30 000 Eur – suteikiama 16 balų;
1.5. nuo 30 001 Eur ir daugiau – suteikiama 20 balų.

2. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kai pajamos iš
kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano
kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrusis ūkis, kai:

2.1. pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, sutartinis gyvulių (toliau – SG) skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus :

2.1.1. nuo 6,00 iki 8,99 SG – suteikiami 4 balai;
2.1.2. nuo 9,00 iki 11,99 SG – suteikiami 8 balai;
2.1.3. nuo 12,00 iki 14,99 SG – suteikiama 12 balų;
2.1.4. nuo 15,00 iki 17,99 SG – suteikiama 16 balų;
2.1.5. nuo 18,00 SG ir daugiau – suteikiama 20 balų;
2.2. pareiškėjui, kuriančiam bitininkystės ūkį (kai pajamos iš bitininkystės, įgyvendinus
verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų
veiklos pajamų), suteikiama 15 balų;

2.3. pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį, įsipareigoja, kad,
įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais
pagrindais valdomų žemės ūkio naudmenų (toliau – ŽŪN) bus užsodinta kuriamo ūkio
specializacijos augalais, – suteikiama 15 balų;
2.4. pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė,
įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu
kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:
2.4.1. nuo 30,00 proc. iki 39,99 proc. – suteikiama 10 balų;
2.4.2. nuo 40,00 proc. iki 49,99 proc. – suteikiama 15 balų.
3. Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi daugiau ha nuosavybės teise valdomų
ŽŪN, įtrauktų į valdą, kurias įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos.
Už 1 ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN suteikiama po 2 balus, tačiau didžiausias balų kiekis
negali viršyti 10 balų (atrankos balai skiriami už pareiškėjo nuosavybės teise valdomas ŽŪN).
4. Pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą
Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys  – suteikiami 5 balai.
5. Verslo planui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia
įgyvendinimo taisyklėse nustatyta paramos suma, už kiekvieną sumažintą procentą pareiškėjui
suteikiama 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 20 balų .
6. Verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių
, kai kuriamas gyvulininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, – suteikiama 10 balų.
7. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba
aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą – suteikiama 15 balų.


Privalomas surinkti balų skaičius: 50.


Kvietimas: nuo birželio 1 d. iki liepos 30 d.

Jeigu turite klausimų – susisiekite!


2020  metų statistika:

2020 metais NMA “Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ kvietimo metu, buvo gautos 554 paraiškos, iš kurių finansavimo pilnai pakako 369 jauniesiems ūkininkams, surinkusiems 50,50–75 atrankos balų. 142 jauniesiems ūkininkams surinkusiems 50 atrankos balų, paramos lėšų pakako iš dalies, tačiau vykusiame posėdyje, buvo nuspręsta padidinti priemonės “Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ biudžetą ir finansavimą skirti, pareiškėjams surinkusiesiems 50 balų.

Daugiau informacijos – rasite čia.

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!