Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas bei kitų žemės ūkio produktų perdirbimas)

„Parama ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ kaime – nuo rugsėjo 1 d.

2021-07-12

Nacionalinė mokėjimo agentūrą (NMA) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. kvies teikti paraiškas  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemones „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.


Priemonės „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ tikslas: skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Galimi pareiškėjai:

fiziniai asmenys arba privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės), registruoti kaimo vietovėje.

vykdantys ūkinę komercinę veiklą ir gaunantis iš šios veiklos pajamas, kurios yra nemažesnės nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių.

Remiama veikla: ekonominės veiklos, nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.

Projektui keliami reikalavimai:

sukurti ne mažiau kaip 0,5 (pusė) etato darbo vietos;

ne mažiau kaip į 80 proc. kuriamų naujų darbo vietų (įdarbinti kaimo gyventojus. Šį įsipareigojimą privalo išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

 Finansavimas: paramos suma proporcingai skiriama atsižvelgiant į kuriamų darbo vietų skaičių – 1 darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia paramos suma – 200 000 Eur, kai sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų).

Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;

Naujų įrenginių pirkimo arba lizingo išlaidos;

Investicijos į nematerialųjį turtą; kompiuterinė ir programinė įranga;

Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas;

Bendrosios išlaidos.

Kvietimas: nuo 2021 rugsėjo 1 d. iki 2021 spalio 29 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu Jus dominą  atitiktis priemonei ,,Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“  susisiekite!

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!