Ūkio ministerijos kvietimų plano pakeitimas

2018-04-11

Įmonės, kurios norėtų pasinaudoti Europos Sąjungos (ES) fondų investicijomis, turėtų atkreipti dėmesį, jog Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė atnaujintą kvietimų teikti paraiškas skelbimo, valstybės ir regionų projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planą 2016-2019 metams. Atnaujintame plane galima rasti keletą esminių pasikeitimų: atsirado naujų ES finansavimo priemonių, o kai kurios iš buvusių anksčiau – sustabdytos.
Nuspręsta nebetęsti priemonių „E-verslas LT“ ir „Procesas LT“ įgyvendinimo, tačiau mažos, labai mažos ir vidutinės pramonės įmonės turės galimybę teikti paraiškas pagal naują priemonę – „Pramonės skaitmenizavimas LT“. Kvietimas teikti paraiškas pagal šią priemonę planuojamas 2018 m. I ketv. Pagal priemonę „Pramonės skaitmenizavimas LT“ bus finansuojamas gamybos procesų automatizavimas, skaitmeninių technologijų diegimas, technologinio gamybos audito atlikimas, technologinių linijų diegimas.
Taip pat atsisakoma priemonės „Inkubatoriai LT“, o jai numatytos lėšos perkeliamos finansinei priemonei „Akceleravimo fondas“. Šis fondas planuoja teikti akceleravimo paslaugas bei investicijas jaunam verslui.
Priemonė „Žmogiškieji ištekliai Invest LT“ pakeista priemone „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Pagal šią priemonę bus galima gauti paramą užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymams ir kvalifikacijos tobulinimui.
Priemonę „Regio LT“ pakeis „Regio potencialas LT“ (kvietimą planuojama skelbti 2018 m. III ketv.). Ši priemonė bus skirta norintiems investuoti į naujų technologinių gamybos linijų įsigijimą ir diegimą, esamų technologinių gamybos linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms technologinėms gamybos linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.
Priemonė „Smart FDI“ keičia priemonę „SmartInvest LT+”. Pagal priemonę „Smart FDI“ bus remiamos tiesioginės užsienio investicijos (TUI) į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą bei inovacijas.
58 mln. Eur ketinama didinti priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ finansavimo sumą. Ši priemonė skirta finansuoti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), įmonių pradines investicijas, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra.
Taipogi, yra rengiamos dvi naujos priemonės „Inostartas“ ir „MTEP mentoriai“. Priemonė „Inostartas“ bus skirta finansuoti įnovatyvaus verslo pradžiai. O priemone „MTEP mentoriai“ numatyta finansuoti pramoninę doktorantūrą.
Taip pat reiktų atkreipti dėmesį, kad įvyko keletas pasikeitimų 2017-2019 m. kvietimų teikti paraiškas skelbimo, valstybės ir regionų projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo plane. Buvo pakeistos priemonių „Pramonės skaitmenizavimas LT“, „Regio potencialas“, „Dizainas LT“ paraiškų paskelbimo/ finansavimo sutarties datos. Daugiau informacijos apie pasikeitimus galite rasti čia: http://lvpa.lt/upload/files/Kvietimu%20planas/kvietimu-planas0824.pdf.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!