Vietinės užimtumo iniciatyvos

2021-02-09

Užimtumo tarnyba 2021m. vasario 22d. paskelbs kvietimą „Vietinės užimtumo iniciatyvos” steigti darbo vietoms LR savivaldybėse ir seniūnijose, kuriose įstatymu nustatyta tvarka 2021 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai. Savivaldybių sąrašas, kuriose galima steigti darbo vietas pateikiamas čia (doc. priedas)


Vietinės užimtumo iniciatyvos tikslas – steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.


Galimi pareiškėjai: 

 1. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjektai;
 2. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas, kuriame mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime turi valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonė

Remiama veikla: 

 1. Naujų darbo vietų kūrimas.

Finansavimas: iki 200 000 Eur (iki 19 921,26 tūkst. Eur vienai darbo vietai įkurti).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. darbo priemonės, įrengimai, įranga, techninės pagalbos priemonėms (neįgaliesiems) ir kitoms darbo priemonės, reikalingos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;
 2. mokymo, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos, kurioms įgyti darbo birža neorganizuoja profesinio mokymo;
 3. patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti. Parama šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 procentų visos subsidijos dydžio.

Vertinant VUI projektus, pagrindinis dėmesys bus skiriamas:

 1. užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis;
 2. užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje);
 3. numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį, nurodytą Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 punktuose;
 4. vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėliui;
 5. projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui;
 6. projekto grąžai.

Kvietimas pildyti paraiškas bus paskelbtas 2021-02-22

Daugiau informacijos – spauskite čia


2020  metų statistika:
2020 metais Užimtumo tarnybos paskelbtame Vietos užimtumo iniciatyvos konkurse buvo gautos 243 paraiškos, iš jų 164 projektams buvo suteiktas finansavimas, buvo įsteigtos 681 naujos darbo vietos. Mažiausias surinktas balas – 40. Vietos užimtumo iniciatyvos finansuojamiems projektams buvo skirta 99 68785.93 Eur.

Jeigu kyla papildomų klausimų dėl priemonės „Vietinės užimtumo iniciatyvos“ – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!