Aplinkai palankių produktų sukūrimas ir/ ar diegimas

Žaliajai transformacijai – 90 mln. Eur.

2022-06-30

2022 m. birželio 29 d. Vyriausybė suteikė startą įmonių konversijos projektams – persiorientuoti iš taršaus iškastinio kuro naudojimo į atsinaujinančius energijos išteklius. Tam numatyta 90 mln. eurų. Pirmieji kvietimai jau liepos mėnesi.


Rugsėjo 2 d. paskelbtas priemonės „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar sumažinimą, ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“ kvietimas:

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys (įmonės), nukentėjusios dėl karo sukeltos krizės.


Įmonės laikomos nukentėjusios nuo karo sukeltos krizės, kai pareiškėjo kuro, elektros ir (ar) dujų sąnaudos sudaro ne mažiau kaip 3% pareiškėjo išlaidų. Išlaidų dydis nustatomas vadovaujantis pareiškėjo metinių finansinių ataskaitų rinkinio, patvirtinto 2021 m., duomenimis.


Remiama veikla: taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis, siekiant pakeisti iškastinio kuro vartojimą į atsinaujinančius energijos išteklius arba mažinti iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, vartojimą, tuo pačiu mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 25 proc.

Numatomas finansavimas: iki 25 mln. Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: nuo 30 iki 70 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

– Šilumos siurblių įrengimas, kuriose šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos;

– Šilumos saugyklų, skirtų vandens saugojimui ar šilumos akumuliavimui, įrengimas;

– Kitos technologinės ar programinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– iškastinio kuro naudojimo mažinimas diegiant AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti;

– iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) elektra;

– biogranules naudojančių degiklių ir biodulkių gamybos bei deginimo įrenginių įrengimas iškastinį kurą naudojančiuose katiluose;

– biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) įrengimas modernizuojant esamus katilus įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemose;

– šilumos siurblių įrengimas įmonėse, kuriose šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos;

– šilumos saugyklų, skirtų vandens saugojimui ir (ar) šilumos akumuliavimui, įrengimas;

– kitos technologinės ir (ar) programinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu;

-išlaidos, susijusios su įrangos sumontavimu, vietos ir (ar) aikštelės paruošimu, įdiegimu, parengimu naudoti, išbandymu.

Kvietimas: iki 2022.09.14.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar sumažinimą, ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!