Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus (Sostinės regionas)

Žmogiškieji ištekliai Invest LT+

2021-04-09

Aptarimui paskelbti atnaujinti  priemonės „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+” atrankos kriterijai. Planuojama, kad kvietimas teikti paraiškas pagal šią priemonę, bus paskelbtas 2021 I ketv.


Priemonė „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+” skirta užsienio investuotojų darbuotojų kvalifikacijos, profesinių žinių ir gebėjimų tobulinimui.


Galimas pareiškėjas – užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kurio  privačių investicijų dydis į Lietuvoje įgyvendintą, šiuo metu įgyvendinamą arba planuojamą pradėti įgyvendinti investicijų projektą,  į kurį turi būti investuota ne anksčiau kaip per 36 mėnesius iki paraiškos pateikimo ir ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, ne mažesnis kaip 3 000 000 Eur. ;

arba tokio investicijų projekto metu sukuriama ne mažiau kaip 50 darbo vietų (visu etatu);

arba visų pareiškėjo darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje.

Remiama veikla: investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje

organizavimą.

Finansavimas: nuo 30 000 Eur. iki 500 000 Eur.

Vieno darbuotojo mokymams iki 3 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: nuo 50 iki 70% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Prioritetas teikiamas projektams:

-Kurių metų organizuojami mokymai skirti inžinerinės pramonės darbuotojų kvalifikacijos įgijimui pameistrystės būdu;

-Kuriuose mokymuose dalyvauja didesnis skaičius I–V kvalifikacijos lygius atitinkančių darbuotojų;

-Prioritetiniai balai suteikiami tiems naujiems investiciniams projektams, kuriuose užsienio investuotojo įmonė veikia Lietuvos Respublikoje trumpiau nei 3 metus.

-Mokymams, skirtiems labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) darbuotojams.

Kvietimas: planuojamas gegužės pabaigoje.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų  dėl priemonės  – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!