PRAGUE

Kūrybiniai čekiai 2021 – prekių ir paslaugų dizainas

2021-01-20

Ekonomikos ir Inovacijų ministerija atnaujino 2021 metų kvietimų grafiką. Jame nurodoma informaciją apie kvietimus Kūrybiniai čekiai (aptariama šiame straipsnyje), E-verslo modelis (skirtas verslams skaitmenizuotis), taip pat Žmogiškieji ištekliai invest+ (skirtas užsienio investuotojų darbuotojų mokymams).

Kadangi paraiškų teikimas Kūrybinių čekių kvietimui numatomas kovo mėnesį, tolimesnės aktualios datos bus šios:

 1. Jau paviešinti atnaujinti atrankos kriterijai
 2. Vasario mėnesį bus paviešintas finansavimo sąlygų aprašas, detali kvietimo informacija 10 dienų trukmės viešam aptarimui
 3. Kovo mėnesį bus paviešintas kvietimas ir galimybė teikti paraiškas. Kadangi kvietimas bus konkursinis (renkami balai ir sudaroma geriausiųjų eilė), todėl teikti paraiškas bus galima nuo 3 iki 6 savaičių

Primename apie kvietimą:

Pagrindinis tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą. Originalus produktų sprendimas – tai kūrybinės veiklos rezultatas, suteikiantis gaminiui arba paslaugai naujas charakteristikas, įskaitant rinkodaros sprendimus. Taip pat skatinamas bendradarbiavimas tarp verslo subjektų ir kūrybinių industrijų ir kultūros sektoriaus.

 

Kokios įmonės gali teikti paraišką? (prieš atnaujinimą)

 1. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus;
 2. Vidutinės metinės pajamos yra didesnės nei 50 000 Eur (2017, 2018 ir 2019 metais) už savo pagamintą produkciją ir/ar suteiktas paslaugas.

 

Kokio dydžio projektų tikimasi?

 1. Numatoma iki 30 000 Eur (bendras biudžetas 7.7mln. Eur)
 2. Numatomas 90% intensyvumas

 

Atrankos prioritetai:

 1. Pareiškėjo apyvartos kritimas. Ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.
 2. Pareiškėjo pajamų augimo potencialas. Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais (2020 m.). pagal su paraiška pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos: (jeigu jos susiję su originalių produktų sprendimų kūrimu ir diegimu)

 1. Prekės ir paslaugos dizaino sukūrimas;
 2. Įmonės procesų optimizavimas
 3. Rinkodaros sprendimai.

 

Jeigu domina Jūsų įmonės atitiktis „Kūrybiniai čekiai“ kvietimui, arba paraiškos rengimo paslaugos, susisiekite:

El. p. sandra.rudokaite@sintesi.lt

Nr. +370 698 89001