INVEGA iki 100 000 Eur paskola verslui mažomis palūkanomis

2021-01-27

Dėl Investicijų ir Verslo garantijų (INVEGA) paskelbtos naujos priemonės gali verslui gali kreiptis smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai ir didelės įmonės. Paskolos teikiamos verslui, atitinkančiam LR Vyriausybės nustatytus pagalbos teikimo kriterijus (Nutarimas Nr. 1226), kurių pagrindinis – apyvartos kritimas antrojo karantino metu nustatytais laikotarpiais daugiau nei 30 proc., o naujų įmonių atveju – jų veiklos apribojimas.

Maksimali paskolos suma negali viršyti vieno mėnesio vidutinės apyvartos dydžio (2019 m.) ir be kokiais atvejais negali viršyti 100 000 Eur. Bendra suma 30 mln. Eur planuojama paskirstyti iki 2021 birželio 30d. arba kol baigsis lėšos.

Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta tik viena paskola, kuri negali viršyti vieno mėnesio vidutinės apyvartos dydžio (2019 m.) ir bet kuriuo atveju negali siekti daugiau kaip 100 tūkst. Eur. Be to, paskolos suma, vadovaujantis Europos Komisijos reglamentais, negali viršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus arba 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos.


Palūkanos:

Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms:

  1. iki 12 mėnesių:  0,1 %
  2. nuo 13 mėnesių iki 36 mėnesių 0,19 %
  3. nuo 37 mėnesių iki 72 mėnesių 0,69 %

Didelėms įmonėms:

  1. iki 12 mėnesių:  0,19 %
  2. nuo 13 mėnesių iki 36 mėnesių: 0,69 %
  3. nuo 37 mėnesių iki 72 mėnesių 1,69 %

Pagrindinis reikalavimas:

Verslo subjekto ūkinės veiklos vykdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, remiantis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pateiktose PVM deklaracijose deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, – pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų. Jeigu pagrindinė ūkinė veikla apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., pajamų sumažėjimo, palyginti su 2019–2020 m. atitinkamulaikotarpiu, lyginamasis laikotarpis yra 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d.


Su paraiška reikalaujama pateikti šiuos dokumentus:

  1. SVV subjekto statuso deklaraciją, jei nėra didelė įmonė
  2. Aktualią paskolos gavėjo akcininkų struktūrą ir laisvos formos dokumentą, kuriame būtų nurodyti verslo subjekto ir su juo susijusių įmonių ryšiai;
  3. Verslo planą – dokumentą, kuriame trumpai aprašomas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė (skaičiavimai), atspindinti verslo subjekto galimybę laiku mokėti įmokas, bei duomenys verslo subjektų apyvartų sumažėjimo įvertinimui. Verslo subjektai turi nurodyti apyvartas už kiekvieną iš šių mėnesių: 2019 m. lapkričio – gruodžio mėnesius, 2020 m. sausio mėnesį, 2020 m. lapkričio – gruodžio mėnesius ir 2021 m. sausio mėnesį.
  4. Verslo subjekto valdymo organo sprendimą (tai galėtų būti direktoriaus įsakymas, akcininkų susirinkimo protokolo išrašas ar kt. dokumentas, atsižvelgiant į tai, kam ši teisė suteikta, vadovaujantis verslo subjekto steigimo dokumentais.) dėl paskolos gavimo. Taip pat gali būti reikalaujami sprendimai dėl turto įkeitimo ir įgaliotų asmenų paskyrimo.

 

Jeigu turite klausimų dėl INVEGA paskolos, susisiekite – atsakysime į visus Jūsų klausimus

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!