Aplinkai palankių produktų sukūrimas ir/ ar diegimas

Mažiau taršių įrenginių ar technologijų diegimui – 2 mln. Eur.

2021-07-07

Nuo liepos 1 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia gamybos įmones teikti paraiškas finansavimui gauti –  mažiau taršių įrenginių ar technologijų diegimui, mažinant ūkinės ir gamybinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų bei nuotekų užterštumą pagal programų: ,,Oro apsauga“ ,,Vandens apsauga“ kvietimus.


Projektų finansavimui iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos (LAAIFP) skirta 2 mln. eurų.


Kvietimas ,,Priemonės, mažinančios ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų“:


Kvietimo tikslas: mažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkos orui ir užtikrinti įgyvendinto projekto tęstinį aplinkos oro apsaugos efektą.

Remiama veikla:

Technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimas. Išskyrus, įrenginių ir technologijų diegimą, susijusi su:

-šilumos energijos, naudojamos ne technologiniame gamybos procese, gamyba;

-gamyboje naudojamų LOJ turinčių medžiagų (žaliavų) keitimu LOJ neturinčiomis;

-anglinių filtrų LOJ sulaikymui diegimu.

 

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 Finansavimas: iki 200 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

-Įrangos įsigijimo išlaidos;

-Įrangos transportavimo, montavimo ir derinimo darbai.


Pareiškėjas privalo turėti TIPK  arba Taršos leidimą ar, dėl pagrįstų priežasčių, vieno iš šių leidimų neturint, Aplinkos apsaugos agentūrai pateiktą inventorizacijos ataskaitą.


Kvietimas: nuo 2021 m. liepos 1 d. 8 val. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 24 val.


Kvietimas ,,Technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimas arba optimizavimas“ :


Kvietimo tikslas: mažinti gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegiant arba optimizuojant technologinį procesų ir įrenginius.

Remiama veikla: įrangos, įrenginių, mažinančių nuotekų užterštumą, įsigijimas, transportavimas, montavimas ir derinimas.

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus viešąsias nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančias vandentvarkos įmones.

Finansavimas: iki 200 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

-Įrangos įsigijimo išlaidos;

-Įrangos transportavimo, montavimo ir derinimo darbai.

Kvietimas: nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.


Daugiau informacijos rasite čia ir čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų ir Jus domina atitiktis kvietimams, skirtiems mažiau taršių įrenginių ar technologijų diegimui – susisiekite!

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!