Inovaciniai čekiai MTEP paslaugoms įsigyti

Inovaciniai čekiai MTEP paslaugoms įsigyti

2024-03-05

Iki balandžio 5 d. MVĮ įmonės kviečiamos teikti paraiškas subsidijai gauti pagal Inovacijos agentūros paskelbtą priemonės ,,Inovaciniai čekiai – MTEP paslaugoms įsigyti“ kvietimą. Kvietimui numatomą skirti iki 220 000 Eur.


Kvietimo ,,Inovaciniai čekiai“ tikslas: skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą, kurti ir diegti į rinką inovatyvius produktus, bendradarbiauti su kitomis įmonėmis ir mokslo ir studijų institucijomis MTEP srityje.


Remiama veikla: inovacinių čekių, kurie skirti MTEP paslaugų, reikalingų jau pradėtam kurti įmonės produktui vystyti, įsigijimui iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ar brandžiojo inovatoriaus, teikimas.


Brandusis inovatorius – Lietuvos juridinių asmenų registre registruota įmonė, galinti suteikti mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės plėtros paslaugą ir iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos vykdanti veiklą ilgiau kaip 3 metus, kurios veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur.


Galimi pareiškėjai: MVĮ, vykdantys aktyvią ekonominę veiklą, kurio pardavimo pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnė kaip 5 000 Eur. Jei įmonė veikia trumpiau nei metus, pareiškėjo apyvarta turi būti ne mažesnė kaip 5 000 Eur nuo įsteigimo iki paraiškos pateikimo dienos.

Finansavimas: iki 10 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas: iki 80% visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Tinkamos finansuoti išlaidos: MTEP paslaugų reikalingų jau pradėtam kurti įmonės produktui vystyti, įsigijimui iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ar brandžiojo inovatoriaus.


Kvietimas: iki 2024 m. balandžio 5 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Inovaciniai čekiai“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus –susisiekite: info@sintesi.lt, +37069889001

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!