InoKlaster

InoKlaster 2024

2024-02-15

2024 m. vasario 14 d. skelbiamas 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų iniciatyvose“ kvietimas ,,InoKlaster“. Kvietimui numatoma skirti iki 7 mln. Eur.


Galimi pareiškėjai: APV (aukšta pridėtine verte) paremto brandaus inovacijų klasterio koordinatorius.


APV paremtas brandus inovacijų klasteris – tai klasteris, kuris projekto pateikimo administruojančiajai institucijai dienai atitinka šiuos reikalavimus:

– klasterio nariai vykdo bendras veiklas daugiau nei 5 metus;

–  turi ne mažiau kaip 5 nepriklausomus narius, dalyvaujančius klasterio veikloje ne trumpiau kaip 5 metus iki projekto pateikimo administruojančiajai institucijai dienos;

– yra pasitvirtinęs klasterio valdymo struktūrą ir veiklos strategiją;

-bent trys klasterio nariai vykdo MTEP veiklas ir deklaruoja MTEP išlaidas Valstybės duomenų agentūrai (vertinamas paskutinių 3 finansinių metų iki projekto pateikimo laikotarpis);

– bent trys klasterio nariai vykdo APV sektoriui priskirtinas ekonomines veiklas.


Remiama veikla: APV (aukšta pridėtine verte) paremtų brandžių inovacijų klasterių augimo, bendrų strategijų ir produktų kūrimo, dalyvavimo tarptautinėse programose, įsitraukimo į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimo ir dalyvavimo juose stiprinimas Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

Finansavimas: iki 750 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

Išlaidos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčiui ir su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka, tiesiogiai susijusios su:

– brandaus inovacijų klasterio veiklos skatinimu, siekiant palengvinti bendradarbiavimą, dalijimąsi informacija ir specializuotų ir prie kliento poreikių pritaikytų verslo rėmimo paslaugų teikimą arba nukreipimą;

– brandaus inovacijų klasterio rinkodara, siekiant padidinti naujų įmonių ir organizacijų dalyvavimą ir padidinti brandaus inovacijų klasterio matomumą;

– mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimu siekiant remti dalijimąsi žiniomis, tinklų veiklą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

– administracinės išlaidos (taip pat komandiruočių išlaidos), Ne daugiau kaip 40 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, šis apribojimas netaikomas komandiruočių išlaidoms);

– netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 24 mėn.

Kvietimas: iki 2024.06.21

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,InoKlaster“ rasite čia

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!