Gruodžio 28 d. LR ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Priemonės „Naujos galimybės LT“ tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ)  kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Šia priemone remiamas pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Daugiau informacijos apie priemonę galite rasti čia, el. paštu: giedre.zalatoryte@sintesi.lt arba telefonu: +370 698 89001

Paraiškos teikiamos iki 2019 m. kovo 4 d.