Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

2019-04-15

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Šiuo metu kvietimas dalyvauti projekte jau paskelbtas. Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. Šiam kvietimui numatyta skirti – iki 25 mln. Eur. Parama skiriama  modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės–techninės bazės potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą, skatinti atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimą ir naudojimą bioekonomikos tikslais. Kvietime gali dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Galimi pareiškėjai – fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);

Finansavimas – didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 50 000 Eur;

Finansavimo intensyvumas:

 1. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorius: finansuojama 50 – 70 proc.
 2. augalininkystės sektorius: finansuojama 40 – 60 proc.
 3. prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas: finansuojama 50 – 70proc.

Trukmė –  projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Tuo atveju, kai pareiškėjas paramos paraiškoje nurodo, kad projekte numatytas įsigyti turtas bus įgyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu, projekto įgyvendinimo trukmė nuo paramos sutarties pasirašymo dienos negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Kvietimas – šiuo metu paskelbtas ir galioja iki 2019 m. balandžio 30 d.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, skirta remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti;
 • nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti;
 • nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai;
 • nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
 • naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
 • projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • naujos statybinės medžiagos;
 • infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su specializuoto žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai;
 • kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu);
 • bendrosios išlaidos.

Jeigu svarstote galimybę teikti paraišką pagal ES paramos priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ susisiekite el. paštu: auguste.bieksaite@sintesi.lt arba telefonu: +370 653 34533.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!