Planuojamas kvietimas – Žmogiškieji ištekliai Invest LT+ užsienio investuotojų darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, profesines žinias ir gebėjimus. 


Priemonės „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+” tikslas: skatinti ir sudaryti sąlygas tobulinti užsienio investuotojų Lietuvoje, darbuotojų kvalifikaciją, profesines žinias ir gebėjimus.

Reikalavimai pareiškėjui – užsienio investuotojas (įmonė) veikiantis gamybos ar paslaugų sektoriuje, kuris:

Jau įgyvendino  (per pastaruosius 36 mėn) ar dabar įgyvendina (iki 2 metų po paraiškos pateikimo) investicijų projektą Lietuvoje už 3 mln. Eur. arba

Tokio investicinio projekto metu sukurs 50 darbo vietų. arba

Visų pareiškėjo darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje.

Finansavimas:  iki 500 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:  50 – 70% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Projekto vykdytojų darbo užmokestis mokymams

Mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvoje ir į užsienį išlaidos;

Išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims,

Nusidėvėjimo išlaidos

Apgyvendinimo išlaidos asmenims su negalia.

Su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų, t. y. mokymo organizavimo ir vykdymo, išlaidos

Išlaidos mokomiems darbuotojams už darbo laiko valandas, kurias mokomi darbuotojai dalyvauja mokyme

Atrankos kriterijai:

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kuriuose mokymuose dalyvauja didesnis skaičius I–V kvalifikacijos lygius atitinkančių darbuotojų.

Vertinama įgyvendinamo projekto trukmė – tai yra naujas investicinis projektas ar plėtros investicinis projektas. Prioritetiniai balai suteikiami tiems naujiems investiciniams projektams, kuriuose užsienio investuotojo įmonė veikia Lietuvos Respublikoje trumpiau nei 3 metus. Jei užsienio investuotojo įmonė veikia Lietuvos Respublikoje ilgiau nei 3 metus,  balai nėra skiriami.

Jeigu įmonė yra atitinka Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą ir jos dydis: labai maža, maža arba vidutinė.

 

Jeigu norite sužinoti daugiau apie mokymus užsienio investuotojų darbuotojams, susisiekite.