Preliminariame „Pramonės skaitmeninimas LT” finansavimo sąlygų apraše – biudžetas virš 15 mln. Eur

2020-01-23

Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą.

Priemonės tikslas – paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Finansuojamos veiklos:

  1. Pramonės MVĮ technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos);
  2. Pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas.

Galimi pareiškėjai – MVĮ, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 145 000 Eur;

Projektams numatoma skirti: 15 350 882 Eur;

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma:  iki 1 000 000 Eur labai mažoms ir mažoms įmonėms; iki 2 900 000 Eur vidutinėms įmonėms; technologiniam auditui – iki 20 000.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis:

  1. Pirmai veiklai – technologiniam auditui – 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
  2. Antrai veiklai – įrangos diegimui – 45 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jei pareiškėjas yra labai maža ar maža įmonė; 35 proc. – jei pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Robotikos technologijos, dirbtinio intelekto sprendimai, automatika ir automatizavimo technologijos pramonei, debesijos diegimas, daiktų interneto (IOT) sistemų diegimas, įmonės išteklių valdymo sistemos diegimas (angl. ERP – Enterprise Resource Planning), operatyvaus gamybos valdymo sistemų diegimas (angl. MES – Manufacturing Executing System), gamybos įrenginių valdymas valdikliais ir vykdikliais (susietais su ERP ir MES), 3 D spausdinimas (pridėtinės gamybos būdai), išmaniųjų sensorių, informacinių komutacinių tinklų diegimas.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė: ne ilgesnė kaip 36 mėnesių nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Kvietimas planuojamas skelbti 2020 m. I ketvirtyje.

Jeigu Jus sudomino galimybė pasinaudoti ES parama pramonės skaitmeninimui, mielai atsakysime į Jūsų klausimus apie šios priemonės naudą bei aptarsime bendradarbiavimo galimybes. Susisiekite el. paštu: julius.kanaporius@sintesi.lt arba telefonu: +370 612 75602

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!