Aplinkai palankių produktų sukūrimas ir/ ar diegimas

Priemonės „E-komercijos modelis COVID-19” atrankos kriterijai

2021-05-03

Viešam aptarimui iki gegužės 6 d. pakartotinai paskelbti priemonės  13.1.1-LVPA-K-860 „E-komercijos modelis COVID-19“ projektų atrankos kriterijai.


Priemonės „E-komercijos modelis COVID-19“ tikslas:

paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti.

Galimi pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus;

Kurių pačios pagamintos produkcijos (produktų/ suteiktų paslaugų) vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Remiama veikla: 

komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

• klientų (B2C, B2B) savitarnos sprendimus (e. parduotuvių platformose, B2B platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus);
• išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Numatomas finansavimas: iki 50 000 Eur.;

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 90% visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Pareiškėjo pajamų pokytis metai po projekto finansavimo pabaigos turi būti ne mažesnis negu 20 procentų arba ne mažesnis negu prašomo finansavimo suma.


Prioritetiniai atrankos kriterijai:

Pareiškėjo apyvartos kritimas: 

prioritetas suteikiamas pareiškėjams, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų;

Pareiškėjo pajamų augimo potencialas:

prioritetas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį pajamų augimo potencialą (proc.).


Kvietimas: planuojamas gegužės mėnesi.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu domina Jūsų įmonės atitiktis priemonės  „E-komercijos modelis COVID-19“ kvietimui arba paraiškos rengimo paslaugos, susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!