Vietinio užimtumo iniciatyvų projektų atranka 2020 m.

2020-02-21

Užimtumo tarnyba paskelbė 2020 m. vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų atranką.

Priemonės tikslas – steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.

Remiama veikla  – naujų darbo vietų kūrimas

Tinkami pareiškėjai – prioritetas yra teikiamas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Finansavimo dydis – iki 200 00 Eur (iki 18 835,21 Eur vienai darbo vietai įkurti).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • darbo priemonės, įrengimai, įranga, techninės pagalbos priemonėms (neįgaliesiems) ir kitos darbo priemonės, reikalingos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;
  • mokymo išlaidos, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos, kurioms įgyti Užimtumo tarnyba neorganizuoja profesinio mokymo;
  • patalpų, kurios valdomos nuosavybės teise, remonto ir pritaikymo išlaidos. Parama šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 procentų visos subsidijos dydžio.

Vertinant VUI projektus, pagrindinis dėmesys bus skiriamas:

  • užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis;
  • užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje);
  • numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį, nurodytą Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 punktuose;
  • vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėliui;
  • projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui;
  • projekto grąžai.

Paraiškos subsidijai gauti priimamos iki 2020 m. kovo 19 d. tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!