Aplinkai palankių produktų sukūrimas ir/ ar diegimas

Aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimas ir/ ar diegimas

2023-12-27

2023 m. gruodžio 27 d. skelbiamas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ poveiklės „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“ kvietimas ,,Aplinkai palankių produktų sukūrimas ir/ ar diegimas“.


Kvietimo ,,Aplinkai palankių produktų sukūrimas ir/ ar diegimas“ tikslas: skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos.

Remiama veikla: aplinkai palankių produktų arba technologijų prototipų kūrimas ir diegimas (projekto metu vykdant nuo 6 iki 9 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas).

Projekto metu numatomas kurti ir diegti produktas turo atitiktį bent vieną iš šių kriterijų:

– mažės aplinkai palankiam produktui pagaminti sunaudojamų žaliavų kiekis arba aplinkai palankios technologijos taikymas padės sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį. Pokytis – ne mažiau kaip 15 proc.;

– aplinkai palankus produktas sunaudos mažiau energijos arba aplinkai palankios technologijos taikymas padės sunaudoti mažiau energijos. Pokytis – ne mažiau kaip 15 proc.;

– aplinkai palankiems produktams pagaminti bus naudojamas mažesnis pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų kiekis arba iš viso bus nenaudojama jokių pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų , arba aplinkai palankių produktų arba technologijų taikymas padės sumažinti įmonės veikloje (-ose) naudojamų pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų kiekį, arba padės iš viso išvengti pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų naudojimo. Pokytis – ne mažiau kaip 15 proc. ;

– aplinkai palankius produktus bus galima perdirbti pasibaigus jų galiojimo terminui arba aplinkai palankių produktų arba technologijų taikymas padės perdirbti produktus pasibaigus jų galiojimo terminui.


Galimi pareiškėjai: ne pramonės srityje ir ne trumpiau kaip 12 mėnesių veikiantis SVV subjektai, kurių pardavimo pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažėsnės, kaip 25 000 Eur.

Atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų:

– per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo vykdė MTEP veiklas ir tai deklaravo (bent už vienus metus) Valstybės duomenų agentūrai;

– per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo yra vykdęs su mokslo ir studijų institucijomis bendrus MTEP projektus (turi rašytinę/-es sutartį/-is kaip projekto partneris, įgyvendinant bendrus MTEP projektus);

– yra sudarę MTEP paslaugų sutartį su mokslo ir studijų institucijomis dėl projekto įgyvendinimo metu planuojamų vykdyti MTEP veiklų;

– turi darbuotoją (-ų), turintį (-čių) MTEP veiklų vykdymo patirties ar kvalifikaciją vykdyti MTEP veiklas (turi mokslinių publikacijų ir/ar mokslo laipsnio diplomą) ir dirbantį ( -čius) Pareiškėjo įmonėje ne trumpiau kaip 6 mėn.


Finansavimas: iki 50 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 80% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios.

Projekto išlaidų suma apskaičiuojama įtraukiant darbo užmokesčio išlaidas ir taikant darbo užmokesčio 40% fiksuotąją normą, kuri sumokama nuo tinkamų finansuoti darbo užmokesčio išlaidų ir skirta likusioms tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms padengti.


Kvietimas: iki 2024 m. kovo 31 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Aplinkai palankių produktų sukūrimas ir/ ar diegimas“ rasite čia

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite: 

El.p. info@sintesi.lt, Tel. 869889001

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!