Interreg – regioniniam bendradarbiavimui ir plėtrai

2019-04-12

2019 m. kovo 18 d. 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė 3-iąjį kvietimą teikti projektų paraiškas.

Programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų, įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

3-ojo kvietimo metu projektų paraiškos gali būti teikiamos pagal šiuos teminius tikslus ir prioritetus:

 1. Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu:
  1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms;
  1.2. Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas.
 2. Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas:
  2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius;
  2.2. Visuomenės stiprinimas.
 3. Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas:
  3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas.

Programos įvyvendinimo teritorija – Latvija: Latgalos regionas, Žiemgalos regionas (gretutinis regionas), Lietuva: Utenos apskritis, Vilniaus apskritis, Alytaus apskritis, Kauno apskritis (gretutinis regionas), Panevėžio apskritis (gretutinis regionas), Baltarusija: Vitebsko sritis, Gardino sritis, Mogiliavo sritis (gretutinis regionas), Minsko sritis (gretutinis regionas), Minsko miestas (gretutinis regionas).

Kvietimui skirtas finansavimas – 17,6 mln. Eur.

Projekto finansavimas – nuo 100 000 iki 1 200 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 90 proc. Projekto biudžetą sudaro ES finansavimas (parama) ir bendras projekto partnerių finansavimas.

Remiamos veiklos: gebėjimų stiprinimas, metodų tobulinimas, paslaugų plėtra, įrangos įsigijimas, infrastruktūros atnaujinimas.

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys nesiekiantys pelno, pvz.: nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos; nevyriausybinės organizacijos; nevalstybiniai subjektai (kurie įsteigti siekiant konkretaus tikslo – tenkinti bendro intereso poreikius ir kurie nėra pramoninio arba komercinio pobūdžio ir turi juridinio asmens status; lygiaverčiai viešieji subjektai, kurie yra bet kokie viešosios arba privatinės teisės reglamentuojami juridiniai asmenys, kurie įsteigti konkrečiu tikslu – tenkinti bendro intereso poreikius ir kurie iš dalies yra pramoninio arba komercinio pobūdžio.

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 24 mėnesių. Įgyvendinimo laikotarpio negalima pratęsti ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Paraiškas į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą (Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius) reikia pristatyti iki 2019 m. gegužės 30 d. 12.00 val.

 

 

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!