Kvietimas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms

2020-02-25

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modeliu“

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

FINANSAVIMO TIKSLAS

Atrinkti ir išbandyti inovatyvius ir efektyvius paslaugų teikimo modelius, sudarančius prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, bei kuriuos ateityje galima būtų įdiegti nacionaliniu mastu.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Pagal Aprašą finansavimas skiriamas inovatyvių ir efektyvių paslaugų teikimo modelių, sudarančių prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, išbandymui (priemonės 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 9 punktas.

DIDŽIAUSIA GALIMA PROJEKTUI SKIRTI FINANSAVIMO LĖŠŲ SUMA

1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų)

KVIETIMUI NUMATYTAS FINANSAVIMAS

6 076 720,00 Eur (šeši milijonai septyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt eurų)

GALIMI PARTNERIAI

Lietuvos Respublikoje įsteigti ir vykdantys praktinę ar mokslinę veiklą asmens sveikatos priežiūros srityje viešieji ir privatieji juridiniai asmenys ir jų padaliniai. Partnerystė projekte turi būti pagrįsta ir turėti pridėtinę vertę, t. y. turi užtikrinti Priemonės bei projekto tikslų ir efekto, rezultato ir produkto rodiklių pasiekimą (Aprašo 13 punktas).

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 • Įranga, įrenginiai ir kitas turtas (negali sudaryti daugiau kaip 300 000 Eur nuo tiesioginių projekto išlaidų);
 • Projekto veiklai vykdyti reikalingos medicininės priemonės (prietaisai), skirtos pacientų sveikatos būklei ambulatoriškai ir nuotoliniu būdu stebėti ir vertinti;
 • Projekto veikloms vykdyti (vykdančiojo personalo komandiruotės, dalyvių kelionės ir komandiruotės) reikalingos transporto Lietuvoje išlaidos;
 • Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos;
 • Projekto veikloms vykdyti reikalingos renginio organizavimo išlaidos;
 • Projekto veikloms vykdyti reikalingos apgyvendinimo Lietuvoje išlaidos
 • Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio išlaidos;
 • Projekto veikloms vykdyti reikalingos privačių juridinių asmenų dalyvių ir (ar) projektą vykdančių darbuotojų, darbo užmokesčio išlaidos;
 • Projekto veikloms vykdyti reikalingos dirbančiųjų mokymo išlaidos;
 • Privalomos informavimo apie projektą priemonės (negali viršyti 500 Eur);
 • Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. balandžio 7 d.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!