Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

2017-10-20

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje.

Priemonės Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.
Pagal priemonę remiama veikla – įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti.

Finansuojama iki:

  • 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jei pareiškėjas yra labai maža ar maža įmonė;
  • 60 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jei pareiškėjas yra vidutinė įmonė (jei mokomi neįgalieji asmenys, finansavimo intensyvumas gali siekti 70 proc.);
  • 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jei pareiškėjas yra didelė įmonė (jei mokomi neįgalieji asmenys, finansavimo intensyvumas gali siekti 60 proc.).

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 360 000 Eur. Didžiausia vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui – mokomam asmeniui – galima skirti finansavimo lėšų suma yra 1 500 Eur. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 7 500 Eur.

Tinkami pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės, galimi partneriai – licencijuoti profesinio mokymo teikėjai, verslo asociacijos, privatieji juridiniai asmenys, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Tinkamos finansuoti išlaidos -mokytojų darbo užmokesčio, kelionių išlaidos; mokomų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos bei kelionių išlaidos; su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų (mokymo organizavimo ir vykdymo) išlaidos; mokymus baigusių darbuotojų kompetencijų vertinimo ir kompetencijų vertinimo organizavimo išlaidos; išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai.

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2017.11.22.

Iš viso priemonei Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje įgyvendinti numatyta skirti 2 780 810 Eur.

Kitos sąlygos:

  • Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje;
  • Ne mažiau kaip 70 procentų mokymo programos laiko turi būti skirta praktiniams mokymams darbo vietoje;
  •  Asmenims, baigusiems kvalifikacijai tobulinti darbo vietoje skirtą mokymo programą, įmonė arba verslo asociacija turi išduoti įgytas kompetencijas patvirtinantį pažymėjimą;
  • Asmenims, baigusiems mokymo pameistrystės forma programą, licencijuotas profesinio mokymo teikėjas turi išduoti pažymėjimą.

Maloniai prašome kreiptis, jei turėtumėte papildomų klausimų, susijusių su galimybę dalyvauti šiame kvietime ar kituose artėjančiuose kvietimuose. Susisiekite nemokamai konsultacijai.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!